PB8 - Positieve technologie. hoe kunnen positieve psychologie oefeningen het beste laagdrempelig online aangeboden worden

PB8 - Positieve technologie: hoe kunnen positieve psychologie oefeningen het beste laagdrempelig online aangeboden worden?

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten 2

Zelf data verzamelen Ja

Type onderzoek: Kwalitatief en kwantitatief zijn beide mogelijk

Opdrachtomschrijving:

Positieve psychologie is de studie naar het positief functioneren en veerkracht van mensen. Centraal staat het onderzoek naar de invloed van onder andere het ervaren van psychologische flexibiliteit, positieve emoties, het onderkennen en gebruiken van persoonlijke talenten, optimistisme en hoop, compassie, waarden en doelen en positieve relaties op het welbevinden van mensen. Het uitgangspunt is dat het bevorderen van deze vermogens leidt tot een betere positieve geestelijke gezondheid: een groter vermogen om een plezierig, succesvol, sociaal en zinvol leven te leiden. Dit wordt ook wel optimaal functioneren of ‘floreren’ genoemd. Longitudinaal onderzoek laat zien dat mensen met een betere positieve geestelijke gezondheid minder kans op psychische klachten hebben, minder verzuimen van hun werk en in het algemeen productiever en creatiever zijn. Ook zijn mensen beter in staat om te gaan met chronische en ernstige lichamelijke ziektes en blijkt dat mensen persoonlijk groeien door tegenslag.

Onderzoek heeft aangetoond dat er verschillende eenvoudige oefeningen zijn die het welbevinden van mensen kunnen vergroten. Belangrijk is wel dat oefeningen niet maar één keer worden uitgevoerd, maar in veel gevallen dagelijks. Een laagdrempelige manier voor het aanbieden van deze oefeningen en mensen te motiveren om deze dagelijks te doen, is gebruik te maken van technologie. De vraag is op welke manier dit het beste gedaan kan worden. Een mogelijkheid is om gebruik te maken van simpele web-technieken zoals online ‘forms’ en email.

In deze opdracht onderzoek je hoe je een eenvoudige ‘interventie’ het beste kunt vormgeven. Hierbij maak je naast literatuur over positieve psychologie, gebruik van literatuur over bijvoorbeeld gamification en persuasieve technologie om een eenvoudig (werkend) prototype te maken. De volgende stap is (afhankelijk van de voorkeur van de student en de praktische mogelijkheden) kwalitatief onderzoek door middel van interviews naar de prototypes bij de doelgroep (bijvoorbeeld studenten), of kwantitatief onderzoek door middel van het op een experimentele wijze testen van de gemaakte prototypes in een online omgeving.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in positieve psychologie en technologie. Ervaring met HTML kan nuttig zijn wanneer je zelf een werkend prototype wilt maken, maar is zeker niet noodzakelijk.

Begeleider:

dr. Saskia Kelders