PB7 -Het gebruik van games en gamification in de gezondheidszorg. een systematische review

PB7 - Het gebruik van games en gamification in de gezondheidszorg: een systematische review

Type opdracht: Ba

In– of extern?: Intern

Max aantal studenten 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

In de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van games (“serious gaming”) en game-elementen (“gamification”). De redenen hiervoor zijn alleen niet altijd duidelijk en er is ook nog weinig bekend over de effecten hiervan. Veel genoemde mogelijke effecten zijn een grotere motivatie van deelnemers (bijvoorbeeld patiënten of zorgverleners) en daardoor ook meer effectiviteit. Veel nieuwe technologieën worden ontworpen op basis van deze principes zonder dat we nog echt weten wat werkt en op welke manier het zou kunnen werken.

In deze opdracht voer je een systematische review uit om een overzicht te geven van het gebruik van games en gamification in de gezondheidszorg. Mogelijke onderzoeksvragen zijn:

-

Wat zijn de redenen van het inzetten van games en gamification?

-

Wat zijn de effecten van het inzetten van games en gamification?

-

Welke game-elementen worden met name gebruikt?

-

Voor welke doelgroep worden games en gamification met name ingezet?

-

Op welk gezondheidszorg-gebied worden games en gamification met name ingezet?

Globaal stappenplan:

-

Uitvoeren van een zoekopdracht, zoals van tevoren vastgesteld

-

Globaal screenen van de resultaten van de zoekopdracht

-

Gedetailleerd de gescreende titels beoordelen aan de hand van vooraf vastgestelde in- en exclusiecriteria

-

Relevante informatie uit de geïncludeerde artikelen halen

-

Het schrijven van een verslag

Wie zoeken we?

Een student met interesse in nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg m.b.t. technologie. Nauwkeurig kunnen werken is erg belangrijk.

Begeleider:

Dr. Saskia Kelders