PB6 -De invloed van webportalen op de ontwikkeling van zelfmanagementvaardigheden en het ervaren van ziektelast

PB6 - De invloed van webportalen op de ontwikkeling van zelfmanagementvaardigheden en het ervaren van ziektelast

Type opdracht: Ba

In– of extern: Intern

Max aantal studenten 2

Zelf data verzamelen Ja

Type onderzoek: Literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

Informatie- en communicatietechnologie (eHealth) speelt een steeds belangrijkere rol bij het ondersteunen van de zelfmanagementvaardigheden van patiënten met een chronische aandoening. Zo bestaan er bijvoorbeeld applicaties om patiënten te informeren over hun aandoening, het online uitwisselen van informatie tussen patiënten en zorgverleners mogelijk te maken of klachten en ziektekenmerken te monitoren. Vaak worden verschillende applicaties gecombineerd op een zorgplatform (webportaal). Een zorgplatform heeft meestal de vorm van een website en wordt aangeboden door een zorginstelling. Dergelijke technologieën moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten zij effectief en efficiënt zijn (kwalitatief goede zorg leveren waarbij de beschikbare middelen optimaal worden ingezet, om zo de gezondheid van de patiënt te verbeteren) en daarnaast de actieve rol van de patiënt binnen de behandeling ondersteunen. Ook moeten dergelijke technologieën passen binnen de structuur van de gezondheidszorg.

De Universiteit Twente doet onderzoek naar het functioneren van e-Vita, een web-based interactief zorgplatform voor de integrale aanpak van chronische zorg voor patiënten met diabetes type 2, COPD of chronisch hartfalen. Voor dit project willen wij graag de wetenschappelijke literatuur over reeds bestaande webportalen voor patiënten met chronische somatische aandoeningen in kaart brengen: hoe ziet het design van dergelijke portalen er uit en wat zijn de effecten op verschillende uitkomstmaten, zoals klinische parameters en de ervaren ziektelast?

Globaal stappenplan:

-

Uitvoeren van een zoekopdracht, zoals van tevoren vastgesteld

-

Globaal screenen van de resultaten van de zoekopdracht

-

Gedetailleerd de gescreende titels beoordelen aan de hand van vooraf vastgestelde in- en exclusiecriteria

-

Relevante informatie uit de geïncludeerde artikelen halen

-

Het schrijven van een verslag

Wie zoeken we?

Bachelor studenten met belangstelling voor eHealth. Nauwkeurig kunnen werken is erg belangrijk.

Begeleiders

Dr. Saskia Kelders en Floor Sieverink, MSc