PB4 - patienten weten beter. verhalen over patientenervaringen met technologie in -ziekenhuis-zorg

PB4 - patiënten weten beter: verhalen over patiëntenervaringen met technologie in (ziekenhuis)zorg

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern/extern

Max aantal studenten? 3

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Het levensverhalenlab van de Universiteit Twente www.levensverhalenlab.nl doet in opdracht van het Rathenau Instituut (www.rathenau.nl) onderzoek naar de ervaringen van patiënten met ziekenhuiszorg. Het betreft een groot landelijk onderzoek waarbij schriftelijke verhalen online worden verzameld via een projectwebsite www.patientenwetenbeter.nl.

De onderzoeksvragen richten zich op:

a) ‘wat kwaliteit van zorg betekent vanuit patiëntenperspectief

b) welke rol patiënten voor zichzelf zien,

c) wat de rol van technologie is.

In dit onderzoek ga je met 1 of 2 medestudenten aanvullende dataverzameling doen om gericht naar ervaringen van patiënten of hun naasten met technologie in kaart te brengen. Het gaat om schriftelijke verhalen. De rol van technologie is onderbelicht gebleven in het huidige onderzoek, maar wat patiënten hiervan vinden wordt wel steeds belangrijker naarmate technologische ontwikkelingen in de zorg toenemen. Na een gezamenlijke dataverzameling gaat iedere student met een eigen onderzoeksvraag aan de slag. Binnen dit onderzoek zijn de volgende drie deelopdrachten mogelijk:

1.

Inhoudsanalyse van hoe patiënten technologie ervaren en waarderen

2.

Inhoudsanalyse van de argumenten voor of tegen het gebruik van technologie in de zorg

3.

Inhoudsanalyse van de betekenisverlening aan het gebruik van technologie ten opzichte van ‘mensgebonden’ of ‘natuurlijke’ zorg.

Wie zoeken we?

Studenten met affiniteit met het onderwerp en met belangstelling voor kwalitatief onderzoek.

Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti is vereist (of de bereidheid om dit programma te leren. Hiervoor worden 2 workshops aangeboden tijdens het afstudeertraject).

Wat bieden we?

Maatschappelijk relevant onderzoek.

Meer info?:

Stans Drossaert c.h.c.drossaert@utwente.nl of Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider:

Nog niet bekend