PB21

Leven met chronische pijn: Is multidisciplinaire behandeling in het Roessingh Revalidatiecentrum voor iedereen even effectief?

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 4

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Pijn die langer dan 3 maanden aanhoudt en die niet of niet afdoende te behandelen is met biomedische behandelingen wordt chronisch genoemd. Bijna één op de vijf Nederlanders heeft last van chronische pijnklachten. Dat is meer dan diabetes, hartaandoeningen en kanker samen. Chronische pijn leidt tot hoge medische consumptie en enorme indirecte kosten aan arbeidsverzuim en productiviteitsverlies. De kwaliteit van het leven van chronische pijnpatiënten is laag en psychische problematiek komt veel voor. Soms raken mensen die lijden aan pijn verstrikt in de pijnklachten en komen ze in een vicieuze cirkel terecht waardoor hun leven steeds kleiner lijkt te worden. Wanneer patiënten hulp nodig hebben hun leven in verschillende domeinen weer op rails te krijgen kunnen ze doorgestuurd worden naar een pijnkliniek, waar ze intensieve multidisciplinaire behandeling ontvangen. Het Roessingh revalidatiecentrum is een van de grootste en meest vooruitstrevende revalidatiecentra van Nederland.

In het Roessingh revalidatiecentrum in Enschede worden jaarlijks zo’n 800 patiënten behandeld met chronische pijn en chronische vermoeidheidsklachten. In de klinische behandelingen gaan we uit van Acceptance & Commitment Therapy (ACT) en mindfulness-training. De nadruk ligt niet op het onder controle krijgen van de pijn, maar op het doen wat ertoe doet in het leven met pijn en beperkingen. Als pijn chronisch is geworden, is het niet mogelijk om pijn te vermijden. Sterker nog: chronische pijnklachten blijven mede in stand of verergeren door pogingen pijn te vermijden. Voor herstel of verbetering van functioneren is het noodzakelijk dat patiënten deze vermijdings­strategieën opgeven en zich richten op de waardevolle zaken van hun leven. Patienten komen naar het Roessingh voor poliklinische, semiklinische of zeer intensieve klinische behandeling.

In dit onderzoek krijg je de beschikking over een grote variëteit aan data die systematisch verzameld wordt in het Roessingh revalidatiecentrum. Revalidanten vullen op verschillende momenten voor en na de behandeling verschillende vragenlijsten in. Ze rapporteren gedetailleerd over de ernst, duur en andere kenmerken van hun pijn, en ook over de belemmering die ze ervaren in verschillende levensdomeinen, waaronder fysieke, psychologische, emotionele, sociale en werk gerelateerde domeinen. Het is de bedoeling in samenspraak met je begeleider en op basis van bestaande literatuur een interessante onderzoeksvraag te definiëren om meer inzicht te krijgen in de patiënten kenmerken en de effectiviteit van de behandeling in het Roessingh. Een mogelijke voorbeeldvraag is: ‘Hangt de effectiviteit van de behandeling in het Roessingh revalidatiecentrum af van de ernst van de klachten bij het begin van de behandeling?’ Of: ‘Is de behandeling in het Roessingh revalidatiecentrum meer of minder effectief voor mensen met een laag opleidingsniveau?’

Omdat er meerdere studenten gezocht worden om verschillende onderzoeksvragen over deze dataset te beantwoorden, is het mogelijk dat een deel van je begeleiding groepsgewijs plaatsvindt.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in chronische pijn en psychologische factoren die de aanpassing aan pijn beïnvloeden. Daarnaast zoeken we onderzoeks-minded studenten die affiniteit en ervaring hebben met analyseren van kwantitatieve data.

Begeleider:

Nader te bepalen