PB21 - Systematisch literatuuronderzoek naar welbevinden instrumenten

PB21 – Systematisch literatuuronderzoek naar welbevinden instrumenten

Type opdracht:

Ba

In –of extern :

Intern

Max aantal studenten:

1

Zelf data verzamelen?

Ja (systematisch zoeken van literatuur)

Type onderzoek:

Kwalitatief

Opdrachtomschrijving

Positieve psychologie wint aan terrein in de geestelijke gezondheidzorg. Steeds vaker wordt in de diagnostiek naast het uitvragen van symptomen en klachten ook aandacht gevraagd voor het positief functioneren en veerkracht van patiënten. Als gewenste uitkomst van een behandeling of begeleiding van een patiënt wordt in toenemende mate gericht op het welbevinden, de krachten, het vergroten en versterken van de competenties, waar het eerder voornamelijk ging op het verminderen van klachten en/of symptomen. Er is daarmee een behoefte om binnen de GGZ in Nederland op systematische en methodische wijze de veerkracht en het welbevinden van mensen in kaart te brengen. De onderliggende gedachte is dat hiermee een gerichter en meer betrouwbaar advies voor een behandeling kan worden gegeven, maar ook effecten van een behandeling beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Het algehele functioneren van een patiënt wordt immers niet enkel verbeterd door klachtenreductie, maar tevens door het vergroten van psychisch, emotioneel en sociaal welbevinden.

In een systematisch literatuuronderzoek naar onderzoeksinstrumenten op het gebied veerkracht en welbevinden zoek je informatie over de gebruikte conceptuele modellen, de psychometrische kenmerken van deze instrumenten en de bruikbaarheid binnen de diagnostiek en evaluatie van het functioneren van patiënten binnen de GGZ, waarbij eventueel rekening wordt gehouden met leeftijd en/of specifieke psychiatrische doelgroep.

Onderzoeksvraag

Welke concepten worden gebruikt in de positieve psychologie?

Welke instrumenten (zelf rapportage vragenlijsten) zijn zowel voor volwassenen en ouderen als kinderen/adolescenten en hun ouders beschikbaar voor het meten van (een deelaspect van) welbevinden?

Wat is de psychometrische kwaliteit van deze instrumenten?

Methode

Het komen tot een overzicht en beschrijving van instrumenten die welbevinden meten. Hierbij maak je onderscheid in toepasbaarheid bij bepaalde leeftijdsgroepen (kinderen, adolescenten, volwassenen, ouderen) dan wel specifieke psychiatrische groepen (stemmingsstoornissen, autisme, ADHD, etc.).

Wie zoeken we?

Een student met affiniteit met het perspectief vanuit de positieve psychologie binnen de diagnostiek in de geestelijke gezondheid en met het verrichten van systematisch literatuuronderzoek.

Wat bieden we?

De mogelijkheid om ervaring op te doen met het zoeken naar literatuur op basis van een gerichte zoekstrategie (een must voor wie verder wil in onderzoek) en eventuele vermelding als co-auteur bij een toekomstige publicatie (afhankelijk van verloop van onderzoek)

Meer info?

Katinka Franken email: c.p.m.franken@utwente.nl

Begeleiders

Katinka Franken, hoofd diagnostiek / neuropsycholoog GGNet