PB20 - Dierbare herinneringen

PB20 - Dierbare herinneringen. De invloed van het ophalen van specifieke, positieve herinneringen op het welbevinden van ouderen met depressieklachten

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten? 4

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwantitatief of kwalitatief onderzoek (in overleg)

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: Het ophalen van autobiografische (persoonlijke) herinneringen is een herkenbare en dagelijkse activiteit van veel ouderen. Een cursus waarin het ophalen van herinneringen centraal staat vormt daarom een aantrekkelijke en laagdrempelige methode voor ouderen om te werken aan hun welbevinden. Het is bekend dat ouderen met somberheidklachten moeite hebben met het ophalen van levendige, mooie herinneringen aan eenmalige gebeurtenissen in het leven. Het ophalen van dergelijke herinneringen kan getraind worden en levert een bijdrage aan het welbevinden en de zingeving van ouderen. De cursus “Dierbare herinneringen” traint deze herinneringen.

Deze cursus bestaat uit vijf gesprekken van 45 minuten waarin een vrijwilliger vragen stelt over herinneringen aan eenmalige, positieve gebeurtenissen. De thema’s van de vijf gesprekken zijn: introductie en kennismaking, kindertijd, jeugd, volwassenheid en het leven in het algemeen. Om de effectiviteit te onderzoeken van deze cursus worden vergeleken met informeel vrijwilligerscontact. Er wordt gekeken naar verschillende uitkomstmaten die te maken hebben met het welbevinden van ouderen; depressie- en angstklachten, eenzaamheid, positieve geestelijke gezondheid en gevoelens van controle.

Onderzoeksvraag: Is de cursus “Dierbare herinneringen” effectief in het bevorderen van het welbevinden van ouderen met depressieklachten? En worden deze effecten verklaard door de mate waarin men specifieke, positieve herinneringen ophaalt?

Methode: Kwantitatief of kwalitatief; dit wordt in overleg bepaald. Bij de dataverzameling ga je zelf naar de ouderen toe om verschillende vragenlijsten of interviews (afhankelijk van het type onderzoek) bij hen af te nemen. Je ontvangt hier een korte training voor.

Wie zoeken we?

Studenten die affiniteit hebben met ouderenzorg en het vak psychodiagnostiek hebben afgerond.

Meer info?:

Jojanneke Korte, j.korte@utwente.nl

Begeleiders:

1e begeleider nog niet bekend, 2e begeleider Jojanneke Korte