PB2 - Collectieve Narratieve toekomstverbeelding en geestelijke gezondheid

Type opdracht: Ba

In –of extern: Intern

Max aantal studenten: 2

Zelf data verzamelen: Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

Achtergrondinformatie

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van Anneke Sools in het levensverhalenlab van de Universiteit Twente. Het levensverhalenlab is het kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie en geestelijke gezondheid. Het onderzoek richt zich op het onderzoeken en ontwerpen van toepassingen vanuit de narratieve psychologie om een bijdrage te leveren aan een persoonsgerichte benadering in de geestelijke gezondheidszorg. Een van de instrumenten die wordt gebruikt in narratieve interventies is de brief vanuit de toekomst. Dit is een oefening waarin via de verbeelding van de toekomst reflectie op het leven wordt gestimuleerd. Uit eerder onderzoek is bekend dat het verbeelden van een concrete, positieve toekomst samenhangt met welbevinden. Andersom blijkt het ontbreken van toekomstverbeelding of een negatieve toekomstverbeelding samen te hangen met bijvoorbeeld depressie. Het gebruik van brieven als manier om de toekomst te verbeelden, en met name de bijdrage aan positieve geestelijke gezondheid is slechts beperkt empirisch onderzocht. Een deel van het onderzoek richt zich daarom op het onderzoeken van werking en van de psychologische functie van brieven vanuit de toekomst. Een ander deel van het onderzoek richt zich op het bestuderen van de inhoud van de brieven. Waarover schrijven mensen als ze aan de toekomst denken? Wat vinden ze van waarde in hun leven? Waarheen willen ze ontwikkelen? Voor meer informatie over het onderzoek zie http://www.levensverhalenlab.nl/site/Toekomstverhalen/Toekomstverhalen/ en www.utwente.nl/lifestorylab

Korte beschrijving van het onderzoek

Tijdens het vak narratieve psychologie aan de universiteit Twente hebben studenten deelgenomen aan een toekomstverbeeldingsworkshop. Vervolgens hebben zij zowel in de groep als individueel vragen beantwoord over hoe zij de workshop hebben ervaren. Ook hebben zij individueel en anoniem vragenlijsten ingevuld over welbevinden, hoop, optimisme en engaged living. Deze vragenlijsten zijn op 3 meetmomenten afgenomen: voorafgaand aan de workshop, direct na afloop van de workshop, en enkele weken erna. In dit onderzoek worden mogelijke effecten van de workshop onderzocht. De inzichten voortkomend uit dit onderzoek dienen om het instrument (de workshop) verder te ontwikkelen en verbeteren.

Meer info:

Sanne Lamers (s.m.a.lamers@utwente.nl)

Wie zoeken we?

Een student met belangstelling voor effectstudies en affiniteit met de doelgroep (studenten).

Wat bieden we?

Vernieuwend onderzoek met praktische relevantie

Extra:

Startdatum: begin september 2013.

Begeleider:

Nog niet bekend