PB19

Online positieve psychologie oefeningen: hoe motiveren we deelnemers en wat doet het met ze?

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 4

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Positieve psychologie is de studie naar het positief functioneren en veerkracht van mensen. Centraal staat het onderzoek naar de invloed van onder andere het ervaren van psychologische flexibiliteit, positieve emoties, het onderkennen en gebruiken van persoonlijke talenten, optimistisme en hoop, compassie, waarden en doelen en positieve relaties op het welbevinden van mensen. Het uitgangspunt is dat het bevorderen van deze vermogens leidt tot een betere positieve geestelijke gezondheid: een groter vermogen om een plezierig, succesvol, sociaal en zinvol leven te leiden. Dit wordt ook wel optimaal functioneren of ‘floreren’ genoemd. Longitudinaal onderzoek laat zien dat mensen met een betere positieve geestelijke gezondheid minder kans op psychische klachten hebben, minder verzuimen van hun werk en in het algemeen productiever en creatiever zijn. Ook zijn mensen beter in staat om te gaan met chronische en ernstige lichamelijke ziektes en blijkt dat mensen persoonlijk groeien door tegenslag.

Onderzoek heeft aangetoond dat er verschillende eenvoudige oefeningen zijn die het welbevinden van mensen kunnen vergroten. Zelfs wanneer deze oefeningen maar een week worden uitgevoerd, kunnen er al positieve effecten worden gevonden. Het is alleen belangrijk om de deelnemers te motiveren om deze oefeningen ook daadwerkelijk elke dag uit te voeren. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen door middel van het toevoegen van motiverende visuele feedback.

Effecten die in eerder onderzoek gevonden zijn, liggen bijvoorbeeld op het aantal negatieve en positieve emoties die deelnemers ervaren. Er is echter nog weinig bekend over het dagelijkse verloop van deze emoties wanneer mensen dagelijks een positieve psychologie oefeningen uitvoeren.

In deze opdracht onderzoek je door middel van een online studie wat de effecten zijn van eenvoudige positieve psychologie oefeningen die via email worden aangeboden. Effecten worden gemeten door middel van het dagelijks vragen naar ervaren positieve en negatieve emoties. Een onderzoeksvraag die hieraan gerelateerd is, is of de ervaren emoties gedurende de onderzoeksperiode stabiel zijn, verbeteren of dat het patroon juist erg wisselend is. Een andere onderzoeksvraag is of het toevoegen van motiverende visuele feedback ervoor zorgt dat de deelnemers de oefeningen daadwerkelijk vaker uitvoeren en of hierdoor de effecten ook groter zijn. Daarnaast wordt tijdens het onderzoek de persoonlijkheid van de deelnemers gemeten, om de vraag te kunnen beantwoorden of persoonlijkheid invloed heeft op (het verloop van) de ervaren emoties, de effectiviteit van de oefeningen en de effectiviteit van de motiverende visuele feedback.

Voor dit onderzoek zoek je met 4 studenten ongeveer 200 deelnemers die in 1 week aan de studie deel willen nemen. De deelnemers wordt gevraagd om 1x per dag een positieve psychologie oefening te doen en hun ervaren emoties in te vullen.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in positieve psychologie en technologie.

Begeleider:

Wordt bepaald.