PB18

Determinanten van werktevredenheid, motivatie, werkprestaties en burn-out bij basisschooldocenten

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Onlangs is er een surveyonderzoek uitgevoerd onder medewerkers van basisscholen in Twente, waaronder ruim 250 docenten. Hierbij zijn data over verschillende werkgerelateerde variabelen verzameld, waaronder maten voor werktevredenheid, motivatie (en bevlogenheid), werkprestaties en burn-out.

In deze opdracht ga je onderzoeken in hoeverre en hoe deze maten samenhangen met verschillende demografische, psychologische (zoals gebruik van talenten, persoonlijke doelen, etc.) en andere werkgerelateerde aspecten (zoals taakeisen, sociale steun, etc.) . Vervolgens onderzoek je wat de beste of unieke determinanten zijn.

De vragenlijst is al afgenomen bij leerkrachten in het basisonderwijs. In je these richt je je op een specifieke afhankelijke variabele binnen deze dataset. Hierbinnen zijn verschillende mogelijkheden.

Wie zoeken we?

Een student met affiniteit voor kwantitatieve analyses in SPSS.

Begeleider:

Peter ten Klooster