PB18 - Persoonlijke ervaringen en interpretatie bij invullen psychologische vragenlijsten-CAQ

PB18 - Persoonlijke ervaringen en interpretatie bij het invullen van psychologische vragenlijsten: Committed Action Questionnaire

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten? 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie wordt onderzoek gedaan vanuit het kader van de positieve psychologie. We ontwikkelen en toetsen het effect van positief psychologische interventies, waarbij de nadruk niet alleen ligt op het verminderen van geestelijke klachten, maar juist ook het verbeteren van (positieve) geestelijke gezondheid. Omdat deze focus op positieve aspecten van geestelijke gezondheid vrij recent is, is er onvoldoende bekend over de validiteit en betrouwbaarheid van nieuw ontwikkelde vragenlijsten. Zonder valide en betrouwbare vragenlijsten is het echter onmogelijk op een goede manier onderzoek te doen, en ook in de praktijk is monitoring van patiënten niet mogelijk.

Een basale en belangrijke stap in het onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid is het vaststellen van inhoudsvaliditeit. Dit houdt in dat items in een vragenlijst inhoudelijk gezien meten wat ze zouden moeten meten. Wat is de persoonlijke ervaring en interpretatie van de mensen die de schaal invullen? Hoe lezen zij de items? Zijn ze begrijpelijk? Welke betekenis verlenen ze eraan?

In deze opdracht ga je onderzoek doen naar de persoonlijke ervaringen interpretatie bij het invullen van de Committed Action Questionnaire (CAQ). Deze vragenlijst is gebaseerd op het proces ‘committed action’ vanuit het framework van Acceptance & Commitment Therapy (ACT). ACT is een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie, waarbij het accepteren van onvermijdelijke aspecten van leed en pijn voorop staat. Door het accepteren van leed kan nieuwe ruimte voor het erkennen en nastreven van belangrijke waarden en doelen in het leven ontstaan. De CAQ meet vooral deze laatste stap. De schaal is onlangs in het Nederlands vertaald en bestaat uit 18 items. Je werft en interviewt 25 deelnemers uit verschillende leeftijdscategorieën die de vragenlijst invullen terwijl zij hardop denken, volgens de methode van het Three-Step Test Interview (TSTI; Hak, van der Veer, & Jansen 2008)

Omdat er verschillende soortgelijke onderzoeken tegelijkertijd worden uitgevoerd, is het mogelijk dat een deel van de begeleiding (vooral in het begin van de opdracht) met andere studenten samen wordt ontvangen.

Wie zoeken we?

Een student met goede gespreksvaardigheden in de Nederlandse taal en affiniteit met kwalitatieve analyses

Begeleider:

Docent(e)n van de leerstoel Chronische pijn en vermoeidheid