PB16

Op Verhaal Komen Online: Hangt de interactie tussen deelnemers en counselor samen met de effectiviteit en adherentie?

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 4

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrondinformatie

Depressie vormt een belangrijk gezondheidsprobleem. Uit internationaal onderzoek blijkt dat integratieve reminiscentie (life-review) tot afname van depressieve klachten leidt. Integratieve reminiscentie is een laagdrempelige methodiek, specifiek ontwikkeld voor volwassenen in de tweede levenshelft, waarin deelnemers herinneringen ophalen en hun leven evalueren. Er wordt actief gezocht naar alternatieven voor levensverhalen die ten grondslag liggen aan de depressie.

De Universiteit Twente heeft de online cursus Op Verhaal Komen ontwikkeld. Op Verhaal Komen Online is gebaseerd op het zelfhulpboek ‘Op verhaal komen’ en maakt gebruik van life-review. Begin 2013 is een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek van start gaan, waarin werd onderzocht wat de effecten zijn van de online cursus. Hierin werden 2 varianten met elkaar vergeleken:

1. De individuele online cursus met email begeleiding van een counselor

2. De online groepscursus met ondersteuning van lotgenoten in groepen van vier personen

Korte beschrijving van de opdracht

Tot nu toe is er nog weinig bekend over de manier waarop het contact verloopt tussen de deelnemers en de counselors, en of kenmerken van deze interactie samenhangen met de effecten of het afmaken van de cursus.

In deze opdracht ga je met behulp van kwalitatieve analyse onderzoeken hoe het contact tussen de deelnemers en counselors is verlopen. Je analyseert hierbij de interactie onderzoeken van de deelnemers met hun counselor (variant 1) of de interactie tussen de deelnemers onderling (variant 2). Je onderzoekt of deze interactie samenhangt met de effectiviteit van de cursus op de mate van depressieve klachten of met adherentie (het afmaken van) aan de cursus.

Wie zoeken we?

Voor deze opdracht zijn we op zoek naar studenten met affiniteit voor kwalitatieve analyses.

Begeleider(s):

Sanne Lamers