PB15

Waardengerichte actie als belangrijk therapeutisch proces binnen Acceptance & Commitment Therapy (ACT): validering van de Committed Action Questionnaire (CAQ).

Type opdracht (Ba/Ma): Ba

In –of extern?: Intern

Omvang (10 EC / 30 EC): 15 EC

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Type onderzoek: kwantitatief

Omschrijving opdracht

Acceptance & Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie. ACT versterkt de veerkracht en is o.a. goed bruikbaar is bij depressie, angst en chronische aandoeningen of pijn. ACT is erop gericht de psychische flexibiliteit van mensen te vergroten waardoor ze in staat zijn de waardevolle aspecten van hun leven te realiseren. Aanvaarding van onvermijdelijke klachten en beperkingen is een voorwaarde. Als iemand het vechten tegen negatieve emoties, symptomen, klachten en beperkingen opgeeft, komt er ruimte voor waardevolle acties.

Een belangrijk aspect of therapeutisch proces binnen ACT is ‘committed action’, of ‘waardengerichte actie’. Onlangs is in Groot-Brittannië een nieuwe vragenlijst ontwikkeld om committed action te meten, de Committed Action Questionnaire (CAQ). Deze vragenlijst is ontwikkeld voor mensen met chronische pijn, maar mogelijk ook bruikbaar voor andere doelgroepen. De vragenlijst is onlangs in het Nederlands vertaald en afgenomen onder een heterogene groep volwassenen. Hierbij zijn ook andere psychologische constructen gemeten, zoals acceptatie, welbevinden, angst en depressie.

In deze opdracht onderzoek je de psychometrische kwaliteiten van de CAQ. Je voert o.a. een factoranalyse uit. Daarnaast kunnen andere aspecten bekeken worden, zoals test-hertest betrouwbaarheid, construct validiteit, criterium validiteit. Nadere invulling van de opdracht is in overleg met de docent.

Wie zoeken we?

Een student die affiniteit heeft met het uitvoeren van kwantitatieve analyses in SPSS.

Begeleider(s):

Nader te bepalen.