PB14

Veerkracht

Type opdracht (Ba/Ma): BA

In –of extern?: Extern, SCP Den Haag

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: kwantitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: Veerkracht is een belangrijk begrip in de positieve psychologie. Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is ruimte voor een onderzoek naar veerkracht (resilience).

Onderzoeksvraag: Doel van het onderzoek is een meetinstrument voor veerkracht te valideren en statistische verbanden te onderzoeken tussen veerkracht en maatschappelijke participatie.

Methoden: Je analyseert survey data van het SCP onderzoek SCP Leefsituatie-Index, een landelijke bevolkingsenquete, die in de zomer van 2013 beschikbaar komt. Je doorloopt de volgende stappen. 1. Formuleren van de vraagstelling, 2. Literatuuronderzoek, 3. Statistische analyse, en 4. Rapportage

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar studenten met affiniteit met kwantitatieve analyse van vragenlijsten. Je moet in staat zijn om naar Den Haag te reizen.

Begeleider: