PB14 - Onderzoek naar de expressie van emoties bij het ophalen van herinneringen

PB14 - Onderzoek naar de expressie van emoties bij het ophalen van herinneringen

Type opdracht Ba

In –of extern Intern, i.s.m. Human-Media-Interaction

Meerdere studenten mogelijk 4

Zelf data verzamelen Ja

Type onderzoek Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond:

De expressie van emoties in taal is een belangrijke voorwaarde om betekenis te kunnen geven aan ervaringen. Het meeste onderzoek dat de effecten van emotionele expressie op de psychische en lichamelijke gezondheid heeft aangetoond heeft zich echter gericht op de verbale expressie van emoties. In dit onderzoek willen we zowel de verbale als de nonverbale expressive van emoties onderzoeken.

Onderzoeksvraag:

In samenspraak met de docent stel je een specifieke onderzoeksvraag op. Daarbij kan gedacht worden aan vragen als: Op welke manier hangen de verbale en nonverbale expressie van emoties bij het ophalen van herinneringen aan persoonlijke ervaringen samen? In hoeverre zijn persoonlijke eigenschappen van mensen, zoals hun emotioneel bewustzijn of hun geestelijke gezondheid hierbij van belang?

Methode:

In deze groepsopdracht werven jullie via SONA-systems studenten om mee te doen aan het onderzoek. Deelnemers vertellen voor een camera over verschillende emotionele herinneringen. Daarna vullen ze enkele vragenlijsten in over hun persoonlijke eigenschappen. Iedere student draagt bij aan de kwalitatieve analyse van de emotionele expressie. Iedere student schrijft op basis van een eigen onderzoeksvraag de bachelorthese.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in emotionele expressie en kwalitatieve analyse daarvan.

Begeleider

Gerben Westerhof