PB12

Positief affect en chronische pijn: Een systematische review

Type opdracht: Ba

In– of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

Chronische pijn is een veelvoorkomend probleem: Ongeveer 1 op de 5 mensen wereldwijd rapporteert dagelijks last te hebben van pijn. Pijnpatiënten ervaren niet alleen belemmeringen in het fysieke domein. Ook emotionele, psychologische en sociale aspecten van het leven worden negatief beïnvloed. De laatste decennia wordt veel onderzoek gedaan naar de rol van psychologische mechanismen in de aanpassing aan chronische pijn. Dit onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat veel catastroferen (piekeren, rumineren, gevoelens van hopeloosheid) over pijn, negatief samenhangt met pijnintensiteit, de ervaren belemmering van de pijn in het dagelijks leven en depressieve klachten.

De laatste jaren is meer aandacht ontstaan voor positief psychologische hulpbronnen die mogelijk een positieve rol spelen bij adaptatie aan chronische pijn. Voorbeelden van zulke factoren zijn positief affect, acceptatie van pijn, mindfulness, optimisme en hoop. We willen in de toekomst graag onderzoek uitvoeren naar de rol van deze processen bij de beleving van, en adaptatie met chronische pijn. Om dit onderzoek goed te kunnen positioneren willen we graag een overzicht krijgen van de huidige stand van zaken in de literatuur.

Voor deze opdracht voer je daarom een systematische zoekopdracht uit om alle bestaande literatuur over (in ieder geval) positief affect en eventueel andere positief psychologische constructen bij chronische pijn te achterhalen. Hoeveel, en wat voor onderzoek is er tot nu toe uitgevoerd? Welke rol spelen positief affect en andere positief psychologische constructen in de ervaring van, en adaptatie aan, chronische pijn?

Globaal stappenplan:

-

Afbakenen van specifieke concepten die meegenomen worden

-

Definiëren van nauwkeurige zoektermen voor positieve concepten en chronische pijn

-

Uitvoeren van een systematische zoekopdracht in verschillende zoeksystemen

-

Systematisch extraheren van alle onderzoeksvragen en resultaten

-

Samenvatten van deze gegevens

-

Het schrijven van een verslag

Voor dit onderzoek zoeken we 2 studenten. Het is belangrijk dat je samenwerkt met je partner om jullie zoektermen en systematische zoektocht naar relevante literatuur op elkaar af te stemmen.

Wie zoeken we? Studenten met interesse in chronische pijn en positieve psychologie. Ook is het belangrijk dat je nauwkeurig en systematisch werkt. Samenwerking met je co-beoordelaar, in ieder geval in de beginfase van je studie, is in dit onderzoek van belang.

Begeleider: Hester Trompetter