PB11

Prosodische spraakkenmerken in een life-review interventie voor ouderen met depressieklachten

Type opdracht (Ba/Ma): BA
In –of extern?: Intern, i.s.m. Human-Media-Interaction
Omvang: 15 EC
Zelf data verzamelen? Nee
Hoeveel studenten mogelijk? 2
Type onderzoek: combinatie kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: Eerdere studies laten zien dat prosodische spraakkenmerken zoals de toonhoogte, de variatie in toonhoogtes, het aantal en de lengte van pauzes tijdens het spreken, indicatoren zijn voor de ernst van depressieklachten. Zo kenmerkt de spraak van mensen met een depressie zich door een lagere toonhoogte, minder variatie en meer en langere pauzes dan de spraak van mensen zonder depressie. Tot nu toe maken onderzoeken echter gebruik van spraaktaken zoals het voorlezen van een verhaal. In dit onderzoek wordt gekeken hoe de spraakkenmerken van ouderen met depressieklachten veranderen gedurende een life-review interventie. In deze interventie van vier sessies halen deelnemers onder begeleiding van een getrainde vrijwilliger specifieke positieve herinneringen op aan verschillende perioden uit hun leven. Deze sessies zijn met een audiorecorder opgenomen.

Onderzoeksvraag: In dit bacheloronderzoek kijk je bij een casus van één deelnemer hoe de prosodische spraakkenmerken veranderen gedurende elk van de sessies en gedurende de gehele interventie. Je brengt de verandering in prosodische kenmerken in verband met de inhoud van de interventie, zoals de momenten waarop specifieke positieve herinneringen worden opgehaald, en met de verandering in depressieklachten en welbevinden.

Wie zoeken we? Studenten met interesse in life-review, spraak en de analyse daarvan.

Begeleider: Sanne Lamers