PB11

Therapietrouw bij online behandeling voor eetstoornissen

Type opdracht (Ba/Ma): Ba

In –of extern?: Extern (Tactus Verslavingszorg)

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

De behandeling Etendebaas.nl is een online interventie voor mensen met eetproblemen. Cliënten hebben een eigen hulpverlener met wie zij intensief contact hebben via internet. Er is sprake van asynchrone communicatie, waardoor cliënten zelf kunnen beslissen op welk moment zij met de behandeling bezig willen zijn. Sinds de start van Etendebaas.nl wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze online interventie. In maart 2011 is een Randomized Controlled Trial (RCT) gestart waarbij cliënten op verschillende momenten hun eetgedrag, lichaamsbeleving en lichamelijke en psychische gezondheid beoordelen. Ook de therapietrouw is een belangrijk thema binnen de RCT, gezien de ervaring heeft uitgewezen dat een aanzienlijk deel van de cliënten de behandeling voortijdig beëindigt (ca. 45% bij eerdere studies). In eerdere studies is reeds literatuuronderzoek gedaan naar het thema therapietrouw bij patiënten met een eetstoornis en tevens zijn interviews afgenomen met cliënten en professionals. De huidige onderzoeksopdracht is een uitbreiding op het reeds uitgevoerde onderzoek naar therapietrouw. De opdracht heeft als doel om te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de therapietrouw van cliënten van Etendebaas.nl. Het gaat daarbij zowel om subjectieve maten (bijv. ervaringen van cliënt met behandeling en redenen die cliënt noemt voor het voortijdig beëindigen van de behandeling), als objectieve maten (bijv. wachttijd, hulpverlener, gemiddeld aantal contacten per week en dagen waarop berichten worden verstuurd). De subjectieve maten kunnen worden geanalyseerd met behulp van de reeds door cliënten ingevulde vragenlijsten. Objectieve maten worden gemeten met gegevens uit het dossier van cliënten. De student zal de benodigde gegevens zelf uit de dossiers filteren en ze daarna analyseren. Hoofdvraag binnen dit onderzoek is: Welke objectieve en subjectieve factoren zijn van invloed op de therapietrouw van cliënten bij de online behandeling Etendebaas.nl?

Wie zoeken we?

·

De student is op de hoogte van de problematiek betreffende patiënten met een eetstoornis of is bereid zich de materie eigen te maken;

·

De student heeft interesse in online behandeling van verslavingsproblematiek;

·

De student heeft uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;

·

De student is enthousiast en beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden;

·

De student werkt minimaal 1 dag per week op de Tactus locatie (Raiffeisenstraat 75 in Enschede).

Begeleider(s):

Begeleider UT: Marloes Postel

Extern begeleider Tactus Verslavingszorg: Elke ter Huurne