PB11 - De ervaringen van deelnemers aan de online cursus Op Verhaal Komen

PB11 - De ervaringen van deelnemers aan de online cursus Op Verhaal Komen

Type opdracht Ba

In –of extern Intern

Max aantal studenten 2

Zelf data verzamelen Ja

Type onderzoek Kwalitatief & kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrondinformatie

Depressie vormt een belangrijk gezondheidsprobleem. Door middel van preventie kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van het aantal nieuwe cases.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat integratieve reminiscentie (life-review) tot afname van depressieve klachten leidt en waarschijnlijk ook tot afname van andere psychische klachten, zoals angst. Integratieve reminiscentie is een laagdrempelige methodiek, specifiek ontwikkeld voor volwassenen in de tweede levenshelft, waarin deelnemers herinneringen ophalen en hun leven evalueren. Er wordt actief gezocht naar alternatieven voor levensverhalen die ten grondslag liggen aan de depressie.

De Universiteit Twente heeft de online cursus Op Verhaal Komen (OVK) ontwikkeld. OVK is gebaseerd op het zelfhulpboek ‘Op verhaal komen’ en maakt gebruik van integratieve reminiscentie (life-review). De interventie bestaat uit zes lessen, verdeeld over drie delen:

1. Je autobiografie;

2. De verhalen van je leven;

3. Wijsheid in je leven.

OVK is effectief gebleken in het verminderen van psychische klachten en het vergroten van welbevinden.

De online variant van de cursus is nieuw en kan thuis in eigen tijd worden uitgevoerd.

Korte beschrijving van het onderzoek

Begin 2013 is een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek van start gaan, waarin wordt onderzocht wat de effecten zijn van de online cursus. Vernieuwend aan de online cursus, is dat deze niet alleen individueel wordt aangeboden (onder begeleiding van een counselor), maar ook als online groepscursus met ondersteuning van medecursisten in groepen van vier personen. Deelnemers werden willekeurig verdeeld over een van de drie condities: de individuele cursus, de groepscursus, of de wachtlijst controlegroep.

Van begin april t/m eind juni 2013 hebben 19 deelnemers de individuele cursus, en 5 groepen van 4 deelnemers de online groepscursus gevolgd. In dit onderzoek staan de mening en ervaringen van de deelnemers centraal. De deelnemers hebben na afloop van de cursus diverse evaluatievragenlijsten ingevuld. Door middel van open vragen is gevraagd wat de cursus voor de deelnemer heeft opgeleverd, of de deelnemer anders over zijn of haar leven is gaan denken, en welke tips de deelnemer nog heeft. Daarnaast zijn er diverse vragenlijsten afgenomen naar de mening van de deelnemer over de inhoud en omvang van de cursus, als ook over het contact met counselor of medecursisten. Aanvullend op deze vragenlijsten neem je telefonische interviews af met de deelnemers, waarin je inzicht vergaart in hun mening t.a.v. de cursus, het online communiceren, het contact met medecursisten en de voor- en nadelen van een individuele en groepscursus.

Wie zoeken we?

We zoeken twee studenten, waarbij één student zich zal richten op de evaluatie van de groepscursus en één student op de evaluatie van de individuele cursus. Studenten met goede gespreksvaardigheden in de Nederlandse taal.

Begeleiding

In een groepje

Begeleider:

dr. Sanne Lamers