PB10

Telefonische interviews naar de ervaringen van deelnemers aan de online interventie Op Verhaal Komen

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrondinformatie

Depressie vormt een belangrijk gezondheidsprobleem. Uit internationaal onderzoek blijkt dat integratieve reminiscentie (life-review) tot afname van depressieve klachten leidt en waarschijnlijk ook tot afname van andere psychische klachten, zoals angst. Integratieve reminiscentie is een laagdrempelige methodiek, specifiek ontwikkeld voor volwassenen in de tweede levenshelft, waarin deelnemers herinneringen ophalen en hun leven evalueren. Er wordt actief gezocht naar alternatieven voor levensverhalen die ten grondslag liggen aan de depressie.

De Universiteit Twente heeft de online cursus Op Verhaal Komen (OVK) ontwikkeld. OVK is gebaseerd op het zelfhulpboek ‘Op verhaal komen’ en maakt gebruik van integratieve reminiscentie (life-review). De interventie bestaat uit zes lessen, verdeeld over drie delen: 1. Je autobiografie; 2. De verhalen van je leven; 3. Wijsheid in je leven. OVK is effectief gebleken in het verminderen van psychische klachten en het vergroten van welbevinden.

De online variant van de cursus is nieuw en kan thuis in eigen tijd worden uitgevoerd.

Korte beschrijving van het onderzoek

Begin 2013 is een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek van start gaan, waarin werd onderzocht wat de effecten zijn van de online cursus. Hierin werden 3 groepen met elkaar vergeleken:

1. De individuele online cursus met email begeleiding van een counselor

2. De online groepscursus met ondersteuning van lotgenoten in groepen van vier personen

3. Een wachtlijst controlegroep

Begin april 2013 zijn 19 deelnemers van start gegaan met de individuele cursus. Daarnaast hebben de deelnemers in de wachtlijstgroep vanaf oktober de mogelijkheid gekregen om de cursus te volgen. In dit onderzoek staan de mening en ervaringen centraal van de cursisten. Door middel van telefonische interviews met deelnemers vergaar je inzicht in hun mening t.a.v. de cursus, het online communiceren, het contact met counselor, de voor- en nadelen van een online cursus, en de redenen voor het niet afronden van de interventie bij deelnemers die zijn uitgevallen.

Wie zoeken we?

Een student met goede gespreksvaardigheden in de Nederlandse taal

Begeleider:

Sanne Lamers en/of Marloes Postel