PB10 - Telefonische interviews naar de redenen van uitval bij de online interventie Op Verhaal Komen

PB10 - Telefonische interviews naar de redenen van uitval bij de online interventie Op Verhaal Komen

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten 1

Zelf data verzamelen Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrondinformatie

Depressie vormt een belangrijk gezondheidsprobleem. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een depressieve stoornis is de aanwezigheid van lichte tot matige psychische klachten. Door middel van preventie kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van het aantal nieuwe cases.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat integratieve reminiscentie (life-review) tot afname van depressieve klachten leidt en waarschijnlijk ook tot afname van andere psychische klachten, zoals angst. Integratieve reminiscentie is een laagdrempelige methodiek, specifiek ontwikkeld voor volwassenen in de tweede levenshelft, waarin deelnemers herinneringen ophalen en hun leven evalueren. Er wordt actief gezocht naar alternatieven voor levensverhalen die ten grondslag liggen aan de depressie.

De Universiteit Twente heeft de online cursus Op Verhaal Komen (OVK) ontwikkeld. OVK is gebaseerd op het zelfhulpboek ‘Op verhaal komen’ en maakt gebruik van integratieve reminiscentie (life-review). De interventie bestaat uit zes lessen, verdeeld over drie delen: 1. Je autobiografie; 2. De verhalen van je leven; 3. Wijsheid in je leven. OVK is effectief gebleken in het verminderen van psychische klachten en het vergroten van welbevinden.

De online variant van de cursus is nieuw en kan thuis in eigen tijd worden uitgevoerd.

Korte beschrijving van het onderzoek

Begin 2013 is een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek van start gaan, waarin werd onderzocht wat de effecten zijn van de online cursus. Hierin werden 3 groepen met elkaar vergeleken:

1. De individuele online cursus met email begeleiding van een counselor

2. De online groepscursus met ondersteuning van lotgenoten in groepen van vier personen

3. Een wachtlijst controlegroep

Begin april 2013 zijn 5 groepen, elk bestaande uit 4 deelnemers, van start gegaan en 19 individuele deelnemers. Niet alle deelnemers hebben echter de gehele cursus afgerond. Uitval (non-adherence) is een veelvoorkomend probleem in online interventies. In dit onderzoek staan de mening en ervaringen van de uitvallers centraal, zowel van groepsdeelnemers als van individuele cursisten. Door middel van telefonische interviews met deelnemers die zijn uitgevallen vergaar je inzicht in de redenen voor het niet afronden van de interventie en hun mening t.a.v. de cursus, het online communiceren, het contact met counselor of lotgenoten en de voor- en nadelen van een online cursus.

Wie zoeken we?

Een student met goede gespreksvaardigheden in de Nederlandse taal

Begeleider:

dr. Sanne Lamers