PB1 - Posttraumatische groei in partners van kankerpatiënten

PB1 - Posttraumatische groei in partners van kankerpatiënten

Type opdracht:.. Ba

In –of extern: Intern

Max aantal studenten: 1

Zelf data verzamelen: Nee

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Kanker is een ingrijpende ziekte, niet alleen voor de persoon die erdoor wordt getroffen, maar ook voor zijn of haar naasten. Partners van kankerpatiënten moeten vaak toezien hoe hun geliefde lijdt, krijgen te maken met veranderende rollen binnen het gezin, moeten optreden als mantelzorger, en/of zullen ook eigen leven en toekomst zien veranderen. Onderzoeken hebben laten zien dat bij een deel van deze groep psychische problemen kunnen ontstaan. Maar naast deze negatieve gevolgen, zijn ook positieve gevolgen te onderscheiden in de literatuur, die ook wel posttraumatische groei worden genoemd. Bij posttraumatische groei, een term voor positieve psychologische veranderingen door trotsering van een heftige levensomstandigheid, wordt een trauma geherinterpreteerd als een mogelijkheid voor persoonlijke groei. In een onderzoek van Manne et al (2004) is aangetoond dat zestig tot negentig procent van de personen die kanker overleeft posttraumatische groei ervaart. Maar hoe zit dat bij de partners van kankerpatiënten?

In dit onderzoek ga je proberen met behulp van een kwalitatief onderzoek meer inzicht te krijgen in de posttraumatische groei in partners van kankerpatiënten. In het voorjaar van 2012 hebben wij 16 partners van kankerpatiënten geïnterviewd over hun behoeften, wensen en ideeën ten aanzien van een online zelfhulpinterventie. Partners hebben toen ook verteld welke impact de ziekte van hun partner op hun eigen leven heeft gehad.

Je gaat met behulp van de uitgewerkte interviews analyseren of partners posttraumatische groei ervaren hebben, en zo ja op welke vlaktes.

Wie zoeken we?

We zoeken een zelfstandige en gemotiveerde bachelorstudent die zich ervan bewust is dat de verzamelde data een ernstig en emotioneel onderwerp betreft.

Wat bieden we?

Je participeert in een lopen promotieproject aan de UT en hebt onder supervisie de mogelijkheid met een kwantitatief dataset te werken.

Meer info?

Voor meer info kun je terecht bij Nadine Köhle (053 4892092; n.kohle@utwente.nl) of bij Stans Drossaert (053 489 6049; C.H.C.Drossaert@utwente.nl)

Begeleider:

Stans Drossaert en Nadine Köhle

Extra

-

Manne, S., Ostroff, J., Winkel, G., Goldstein, L., Fox, K., & Grana, G. (2004). Posttraumatic growth after breast cancer: Patient, partner, and couple perspectives. Psychosomatic Medicine, 66(3), 442-454.

-

Thornton, A. A., & Perez, M. A. (2006). Posttraumatic growth in prostate cancer survivors and their partners. Psycho‐Oncology, 15(4), 285-296.

Op de volgende website http://www.utwente.nl/gw/pgt/oz/kohleonderzoeksproject.docx/ kun je nog meer informatie vinden over het promotieproject waarin dit onderzoek plaatsvindt.