PB09

TACTUS: Hoe valide is de intakelijst voor verslaafde jongeren?

Type opdracht (Ba/Ma): Ba

In –of extern?: Extern (Tactus Verslavingszorg)

Omvang (10 EC / 30 EC): 30

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Een groot gedeelte van de Nederlandse jongeren gebruikt één of meerdere verslavende middelen. Het aantal jongeren dat vraagt om hulp bij een verslavingsprobleem stijgt en de individuele en maatschappelijke gevolgen van middelengebruik en verslaving bij jongeren zijn groot. Daarom is een effectieve en efficiënte verslavingsbehandeling voor jongeren van groot belang. Om jongeren efficiënt toe te kunnen wijze aan de juiste zorg wordt voorafgaand aan de behandeling een uitgebreide vragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst geeft onder andere aan of er aanwijzingen zijn dat nadere diagnostiek op het gebied van een aantal psychiatrische stoornissen noodzakelijk is. Onduidelijk is vooralsnog hoe valide en betrouwbaar deze “aanwijzingen” zijn. Daarom wil Tactus Verslavingszorg graag weten bij hoeveel jongeren waarvoor deze aanwijzingen gevonden zijn, nadere diagnostiek ook heeft uitgewezen dat er inderdaad sprake is van psychiatrische diagnostiek.

Wie zoeken we?

·

De student is op de hoogte van verslavingsproblematiek bij jongeren of is bereid zich de materie eigen te maken;

·

De student heeft ruime kennis van statistische analyses.

·

De student is bereid om één dag per week op Tactus locatie (Deventer) aan de opdracht te werken.

Meer info?

Martine Fledderus, m.fledderus@tactus.nl

Begeleider(s):

Dr Marloes Postel

Dr. Martine Fledderus (vanuit Tactus)