PB09

Positieve technologie: wat is de effectiviteit van een kortdurende online positieve psychologie interventie?

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Positieve psychologie is de studie naar het positief functioneren en veerkracht van mensen. Centraal staat het onderzoek naar de invloed van onder andere het ervaren van psychologische flexibiliteit, positieve emoties, het onderkennen en gebruiken van persoonlijke talenten, optimistisme en hoop, compassie, waarden en doelen en positieve relaties op het welbevinden van mensen. Het uitgangspunt is dat het bevorderen van deze vermogens leidt tot een betere positieve geestelijke gezondheid: een groter vermogen om een plezierig, succesvol, sociaal en zinvol leven te leiden. Dit wordt ook wel optimaal functioneren of ‘floreren’ genoemd. Longitudinaal onderzoek laat zien dat mensen met een betere positieve geestelijke gezondheid minder kans op psychische klachten hebben, minder verzuimen van hun werk en in het algemeen productiever en creatiever zijn. Ook zijn mensen beter in staat om te gaan met chronische en ernstige lichamelijke ziektes en blijkt dat mensen persoonlijk groeien door tegenslag.

Onderzoek heeft aangetoond dat er verschillende eenvoudige oefeningen zijn die het welbevinden van mensen kunnen vergroten. Wanneer deze gecombineerd worden in een interventie, zijn de effecten vaak groter. Deze interventies duren echter vaak 6-10 weken, wat door veel mensen (te) lang wordt gevonden. De vraag is of een kortdurende interventie van 2 weken dezelfde effecten kan hebben.

In deze opdracht onderzoek je door middel van een online pilotstudie wat de effecten zijn van een eenvoudige, kortdurende positieve psychologie interventie die via email wordt aangeboden. Effecten worden gemeten door middel van het vragen naar ervaren positieve en negatieve emoties aan het begin en het einde van de studie. Een tweede onderzoeksvraag die hieraan gerelateerd is, is of de ervaren emoties gedurende een bepaalde periode stabiel zijn, of juist erg wisselend, en hoe positieve en negatieve emoties met elkaar samenhangen of elkaar beïnvloeden. Tijdens het onderzoek wordt daarom aan de deelnemers gevraagd om 2x per dag kort aan te geven welke emoties ze ervaren.

Voor dit onderzoek zoek je per student 8-10 deelnemers die in totaal 3 weken aan de studie deel willen nemen. De deelnemers vullen in de eerste week 2x per dag hun ervaren emoties in via een eenvoudig webformulier. De tweede en derde week vullen ze nog steeds hun ervaren emoties in, en volgen daarnaast de positieve psychologie interventie via email.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in positieve psychologie en technologie.

Begeleider:

Hester Trompetter