PB08

Titel: TACTUS: Determinanten van terugvalpreventie na een verslavingsbehandeling

Type opdracht: BA

In –of extern?: Extern: Tactus Verslavingszorg

Meerdere studenten mogelijk? Nee

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: kwalitatief & literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

Verslaving is een tot chronisch neigende, recidiverende aandoening. Er is een hoge kans op een terugval tijdens herstel en ook na herstel blijft een persoon een lange tijd kwetsbaar voor een terugval. Tactus wil graag meer kennis krijgen over welke factoren ervoor zorgen dat een cliënt na een verslavingsbehandeling niet terugvalt in oude gedragspatronen. De opdracht bestaat uit literatuuronderzoek naar welke factoren van invloed zijn op het krijgen van een terugval. Daarnaast wordt gevraagd aan de student om cliënten die net een behandeling hebben afgerond naar hun behoeften wat betreft nazorg te vragen. Dezelfde vraag wordt ook gesteld aan behandelaren.

Wie zoeken we?

·

De student is op de hoogte van de problematiek betreffende patiënten met een verslavingsprobleem of bereid zich de materie eigen te maken;

·

De student heeft interesse in behandeling van verslavingsproblematiek;

·

De student heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;

·

De student is enthousiast en beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden;

·

De student is bereid om één dag per week op Tactus locatie (Deventer) aan de opdracht te werken.

Meer info?:

dr. Martine Fledderus, m.fledderus@tactus.nl

Begeleiders:

dr. Marloes Postel

dr. Martine Fledderus (vanuit Tactus)