PB08

Persoonlijke ervaringen en interpretatie bij het invullen de Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ)

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie wordt onderzoek gedaan vanuit het kader van de positieve psychologie. We ontwikkelen en toetsen het effect van positief psychologische interventies, waarbij de nadruk niet alleen ligt op het verminderen van geestelijke klachten, maar juist ook het verbeteren van (positieve) geestelijke gezondheid. Omdat deze focus op positieve aspecten van geestelijke gezondheid vrij recent is, is er onvoldoende bekend over de validiteit en betrouwbaarheid van nieuw ontwikkelde vragenlijsten. Zonder valide en betrouwbare vragenlijsten is het echter onmogelijk op een goede manier onderzoek te doen, en ook in de praktijk is monitoring van patiënten niet mogelijk.

Een basale en belangrijke stap in het onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid is het vaststellen van inhoudsvaliditeit. Dit houdt in dat items in een vragenlijst inhoudelijk gezien meten wat ze zouden moeten meten. Wat is de persoonlijke ervaring en interpretatie van de mensen die de schaal invullen? Hoe lezen zij de items? Zijn ze begrijpelijk? Welke betekenis verlenen ze eraan?

In deze opdracht ga je onderzoek doen naar de persoonlijke ervaringen interpretatie bij het invullen van de Five Facet Mindfulness Questionnaire. De verkorte versie van de vragenlijst bestaat uit 24 items en meet vijf verschillende facetten van mindfulness: observeren, beschrijven, bewustzijn, niet-oordelen en niet-reactief zijn van en naar persoonlijke ervaringen. De vragenlijst is al enkele jaren geleden ontwikkeld, maar er is nog weinig bekend over de interpretatie van de items bij mensen die weinig kennis hebben van mindfulness. Je werft en interviewt 20 deelnemers uit verschillende leeftijdscategorieën die de vragenlijst invullen terwijl zij hardop denken, volgens de methode van het Three-Step Test Interview (TSTI; Hak, van der Veer, & Jansen 2008)

Wie zoeken we?

Een student met goede gespreksvaardigheden in de Nederlandse taal en affiniteit met kwalitatieve analyses

Begeleider:

Nader te bepalen