PB05

DE ONTWIKKELING VAN VEERKRACHT VOOR DE SAMENLEVING VAN DE TOEKOMSTIG, EEN NARRATIEF SCENARIO-ONDERZOEK

Type opdracht: BA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (2-4 STUDENTEN)

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief en narratief onderzoek

Achtergrondinformatie

We leven in een samenleving waarin technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan. Door de ontwikkeling van internettoepassingen, mobiele applicaties, digitalisering, robots, en technologische zorginnovaties verandert de samenleving. Hoe veranderen deze ontwikkelingen het leven van mensen? De toegenomen hoeveelheid informatie en prikkels leiden volgens sommige onderzoekers tot i-disorders en toename van bestaande psychiatrische aandoeningen zoals ADHD en autisme. Andere onderzoekers benadrukken de mogelijkheden die de informatiesamenleving met zich meebrengt. Voor de psychologie brengt dit nieuwe vragen met zich mee. Hoe kunnen mensen omgaan met alle ontwikkelingen op een veerkrachtige en gezonde manier? Hoe kunnen mensen uitgedaagd worden om op een zinvolle manier na te denken over de toekomst die per definitie onbekend terrein is, maar met de huidige ontwikkelingen zelfs door experts steeds moeilijker te volgen en voorspellen valt.

Korte beschrijving van het onderzoek

In dit onderzoek neem je deel aan een nieuw onderzoekproject waarin deelnemers de toekomst gaan verbeelden. Je doet eerst literatuuronderzoek naar verwachte trends in de ontwikkeling van de informatiesamenleving en de impact daarvan op het leven en de veerkracht van mensen. Dit literatuuronderzoek resulteert in een ‘grid’ van 4 kwadranten met mogelijke toekomsten. Je werft vervolgens deelnemers voor dit onderzoek, die worden verdeeld in 2 groepen. De eerste groep neemt eerst deel aan een focusgroepbijeenkomst over de aannemelijkheid en wenselijkheid van mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de informatiesamenleving met als ‘vignet’ (delen van) het science-fiction boek De Cirkel van Dave Eggers. De bijeenkomst dient als doel de verbeelding zoveel mogelijk te stimuleren. De tweede groep krijgt geen focusgroepbijeenkomst vooraf. Alle deelnemers schrijven individueel ieder 4 toekomstbrieven, waarin ze zichzelf voorstellen in de 4 op basis van jullie onderzoek bepaalde toekomsten. De toekomstbrieven worden vervolgens aan elkaar gedeeld door de deelnemers, en de consequenties voor het ontwikkelen van veerkracht besproken. Eventueel worden de toekomstbrieven ook nog in een kunstproject gevisualiseerd en tentoongesteld, afhankelijk van de mogelijkheden daartoe. Je analyse richt zich op de toekomstbrieven of op de focusgroepen.

Startdatum: September 2014 (2e of 3e week).

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met Sanne Lamers.

Wie zoeken we?

Studenten met eigen initiatief, met zin in een uitdagend onderzoek en die het leuk vinden om zelfstandig deelnemers te werven voor hun onderzoek. Een sterk analytisch vermogen is zeer gewenst vanwege de complexiteit van de methode. Kennis van het softwareprogramma Atlas.ti (voor het doen van kwalitatieve analyses) of de bereidheid dit programma te leren tijdens het afstudeertraject.

Wat bieden we?

De kans om bij te dragen aan vernieuwend onderzoek op het snijvlak van narratieve psychologie, scenario-onderzoek en technologie.

Meer info?: Anneke Sools

Begeleider: Anneke Sools (PGG)