PB05

MOVISIE: Onderzoek naar een nieuwe schaal om sociaal welbevinden te meten

Type opdracht: Ba
In –of extern?: Extern, standplaats Utrecht
Meerdere studenten mogelijk? 4
Zelf data verzamelen? Ja
Type onderzoek: Kwantitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: Movisie is het landelijke kenniscentrum voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken. Om goed onderzoek te kunnen doen naar de effectiviteit van sociale interventies is het belangrijk een goed meetinstrument te ontwikkelen. Je draagt bij aan de validering van een vragenlijst om sociaal welbevinden te meten.

Onderzoeksvraag: In hoeverre is de vragenlijst een betrouwbare en valide instrument om sociaal welbevinden te meten.

Methode: Je gaat data verzamelen aan de hand van (online) vragenlijsten. Daarin worden naast de nieuwe schaal voor sociaal welbevinden enkele andere onderzoeksinstrumenten meegenomen om de validiteit van de nieuwe lijst van te kunnen stellen. Je doet in SPSS betrouwbaarheidsanalyses, factoranalyses en correlatie-analyses om de psychometrische kwaliteit van het instrument vast te stellen.

Wie zoeken we? Studenten die affiniteit hebben met psychometrie en SPSS.

Begeleider: Gerben Westerhof