PB02

Het gebruik van games en gamification in de gezondheidszorg: een systematische review

Type opdracht: Ba

In– of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 1 of 2

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

In de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van games (“serious gaming”) en game-elementen (“gamification”). De redenen hiervoor zijn alleen niet altijd duidelijk en er is ook nog weinig bekend over de effecten hiervan. Veel genoemde mogelijke effecten zijn een grotere motivatie van deelnemers (bijvoorbeeld patiënten of zorgverleners) en daardoor ook meer effectiviteit. Veel nieuwe technologieën worden ontworpen op basis van deze principes zonder dat we nog echt weten wat werkt en op welke manier het zou kunnen werken.

Voor deze opdracht is een systematische zoekopdracht uitgevoerd, waar 362 abstracts uit zijn gekomen die over games en gamification in de gezondheidszorg gaan. In deze opdracht ga je verder met deze systematische review. Je kiest een onderwerp waar je je mee bezig wilt houden (bijvoorbeeld het gebruik van gamification voor gezondheidsbevordering, of het gebruik van serious games voor kinderen) en selecteert op basis van jouw onderwerp de relevante onderzoeken uit deze 362 abstract. Mogelijke onderzoeksvragen zijn:

-

Wat zijn de redenen van het inzetten van games en gamification?

-

Wat zijn de effecten van het inzetten van games en gamification?

-

Welke game-elementen worden met name gebruikt?

-

Voor welke doelgroep worden games en gamification met name ingezet?

-

Op welk gezondheidszorg-gebied worden games en gamification met name ingezet?

Globaal stappenplan:

-

Globaal screenen van de resultaten van de zoekopdracht op jouw onderwerp

-

Gedetailleerd de gescreende abstracts beoordelen aan de hand van vooraf vastgestelde in- en exclusiecriteria

-

Relevante informatie uit de geïncludeerde artikelen halen

-

Het schrijven van een verslag

Wie zoeken we? Een student met interesse in nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg m.b.t. technologie. Nauwkeurig kunnen werken is erg belangrijk.

Begeleider: Nader te bepalen