Formative evaluation Eursafety Health Net: a Human Centered Design case

P:\EURsafety\SchriftzugmitDomain.JPG

Achtergrond

In navolging van het succesvolle MRSA-net, is er in 2010 een nieuw grensoverschrijdend project gestart: Eursafety Health net (EHN). In tegenstelling tot MRSA-net richt EHN zich niet alleen op de beschrijding van Methiciline Resistente Staphyloccus Aureus (ook wel bekend als de ziekenhuisbacterie) in grensoverschrijdend zorgverkeer, maar op alle infectieverwekkers die de patientveiligheid in de Nederlands-Duitse grensregio bedreigen. Door samenwerking tussen Nederlands en Duits zorgpersoneel te bevorderen kan veiliger gewerkt worden. Niet alleen betere communicatie bij het overbrengen/verplaatsen van patienten, maar een brede uitwisseling van informatie en communicatie over o.a. prevalente infectiebronnen en incidentie kan veiligere zorg ondersteunen. Ook educatie van zorgpersoneel en patienten zelf zijn onderdeel van de strategie. De Universiteit Twente ontwikkelt een (online) communicatieplatform dat alle betrokken actoren (stakeholders) ondersteunt bij deze (zorg)praktijken. E-Learning, E-decision aids, awareness tools, communication tools, document sharing zijn een aantal functies die het platform zal ondersteunen.

Opdracht

Om vast te stellen of de eerste (pilot) versie van het platform goed gebruikt kan worden door de (voorlopig vastgestelde) doelgroep, worden leden van de doelgroep betrokken in het ontwikkelproces.

Door bijvoorbeeld het uitvoeren van cognitieve walkthroughs en gebruikerstesten, of het toepassen van heuristieken wordt de website geevalueerd. Aanbevelingen worden meegenomen in de vervolgfasen van de ontwikkeling van het platform.

P:\EURsafety\prototype\uiteindelijk prototype 9-11.JPG

Waarom deze opdracht?

Deze opdracht is zeer praktisch en concreet en gaat verder dan een literatuuronderzoek. De praktische benadering leert je zelf kritisch naar communicatie-tools te kijken, en je krijgt de mogelijkheid verschillende onderzoeksmethoden op het gebied van Human Centered Design en usability te gebruiken. Je eigen ideeen zijn hierbij uiteraard welkom. Het platform zal zowel door Nederlands als Duits zorgpersoneel gebruikt worden en zal dus in meerdere talen beschikbaar zijn. Deze opdracht is daardoor met name interessant voor studenten die zowel goed Nederlands als Duits kunnen.

Meer informatie:

Jobke Wentzel

053-4896218/06-81112917

m.j.wentzel@utwente.nl