GB04

GB04

Impliciete cognities bij alcoholgebruik: ontwikkelen van een gepersonaliseerde AAT

Type opdracht:

Ba

In –of extern?:

Intern

Max aantal studenten:

3

Zelf data verzamelen?

Ja

Type onderzoek:

Survey onderzoek en Implicit tests

Opdrachtomschrijving:

Deze lijn van onderzoek richt zich op oorzakelijke en versterkende factoren van middelengebruik en –misbruik. Dit betreft onderzoek onder uiteenlopende populaties en settingen, en naar uiteenlopende middelen, zoals alcohol, cannabis, xtc en tabak. Maar dat kan ook gaan om vormen van compulsief gedrag zoals problematisch gokken, gaming of zelfs internetgebruik.

Een actueel thema betreft de onbewuste processen die hierbij een rol spelen: impliciete cognities, gewoontevorming, en onbewuste associaties. Hiernaar doen we onderzoek door middel van woord-associatie tests en response-time measures (IAT, AAT).

In overleg met de begeleider zal een concreet deelthema worden bepaald voor een onderzoek. Afgelopen jaar hebben we met een kring van diverse studenten gezamenlijk een grote studie gedaan, waarbij elke student eigen deelvragen heeft uitgewerkt op basis van de gezamenlijke dataset.

Begeleider:

Marcel Pieterse

Literatuur:

Aarts, H. (2007). Health and goal-directed behavior: the nonconscious regulation and motivation of goals and their pursuit. Health Psychology Review 1(1): 53-82.

Strack, F., & Deutsch, R. (2004). Reflective and impulsive determinants of social behavior. Personality and Social Psychology Review, 3, 220–247.

Wiers RW, Houben K, Roefs A, Jong P de, Hofmann W, Stacy AW. (2010). Implicit cognition in health psychology: why common sense goes out the window. (Ch. 25). In: Gawronski B & Payne BK (Eds), Handbook of implicit social cognition; Measurement, theory, and applications. New York: The Guildford Press, p463-488.