GM14

EFFECTIVITEIT VAN EHEALTH PORTALEN VOOR CHRONISCHE AANDOENINGEN (DIABETES, COPD, MEMENTALE PROBLEMEN ETC)

1)

Evaluatie-onderzoek Mijn Gezondheidsplatform Medicinfo

2)

Evaluatieonderzoek Pazio Gezondheids portaal

Type opdracht: Ba / Ma

In –of extern?: Intern/ extern: Medicinfo (1) standplaats Tilburg (1);

Intern: UT (2)……………………………………………..

Meerdere studenten mogelijk? Ja

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief/ kwantitatief/ literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

Opdracht 1 Mijn Gezondheidsplatform (MGP) http://medischcontact.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/101968/CZ-en-VGZ-lanceren-Mijn-Gezondheidsportaal.htm

Mijn Gezondheidsplatform beoogt online ondersteuning te bieden aan mensen met een of meerdere chronische aandoeningen en hun behandelaars. Onderdelen van het MGP zijn een persoonlijk (medisch) dossier, een programma om meetwaarden bij te houden, een communicatieprogramma en verschillende leefstijl modules op het gebied van voeding, bewegen, roken, mentaal welzijn et cetera. Het doel van programma is om gebruiker en zorgaanbieder in staat te stellen in overleg de gewenste zorg vast te stellen, deze inzichtelijk te maken en vorm te geven en (waar nodig op afstand) te faciliteren en te monitoren. Tijdens de ontwikkeling van het programma (formatieve evaluatie) is onderzoek gedaan naar een aantal aspecten, onder andere een behoefteanalyse onder verschillende betrokkenen. Vanaf 2012 zal een vervolgonderzoek plaatsvinden naar het gebruik van de applicatie en de impact ervan op de gezondheid en de zorgorganisatie.

De student voert ahv de CeHResRoadmap en eHelathwiki.org toolkit onderzoek uit naar de gebruikersgerichtheid en effectiviteit (klinisch; gedragsverandering) van het MGP. De aard van het onderzoek is afhankelijk van d e start ervan, de student zal zich verdiepen in de fase waarin MGP in de praktijk in gebruik is. Het onderzoek houdt een usabilitystudie, effectmetingen obv logfiles en vragenlijst onderzoek (klinische factoren). Indien mogelijk wordt een pragmatische trail uitgevoerd (afhankelijk van de implementatiefase van MGP)

Opdracht 2 Pazio-gezondheids portaal http://www.pazio.nl/pazio

PAZIO ( Patientgeoriënteerde Zorg Informatie Omgeving) is een online gezondheidsportaal waarin verschillende diensten op het gebied van eHealth en disease management zijn samengevoegd. PAZIO wil de huisarts en andere specialisten in de eerstelijnszorg helpen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De patiënt staat hierbij centraal.

Doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in het gebruik en de gebruikers van het gezondheidsportaal PAZIO (voor specificatie, zie Tabel 1). Dit inzicht zal worden verkregen door te kijken naar de implementatie, het gebruik, de waardering en de effectiviteit van PAZIO, plus de gebruikersbehoeften van de zorgconsument en de zorgprofessional.

Tabel 1. Opzet onderzoek (cf CeHRes Roadmap)

Evaluatie eindpunten:

Methode

1.Gebruik Pazio & kenmerken gebruikers

 

a.G ebruik modules Pazio

Log files

b.Kenmerken gebruikers Pazio

Online survey /HIS

2.Perceptie Pazio

 

a.Gebruiksgemak & bruikbaarheid Pazio modules

Gebruikerstests

b.Waardering/satisfactie Pazio modules

Online survey /HIS

3.Consequentie zorggebruik

 

a.Afname zorggebruik fysieke consulten

Online survey /HIS

b.Afname zorggebruik telefoon

Online survey /HIS

Wie zoeken we? Een gemotiveerde en assertieve student met interesse voor de gezondheidszorg die zijn eigen plan kan trekken.

Wat bieden we? Een interessante opdracht passend bij de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe onderzoeksmethoden.
Afstudeerkring studenten eHealth PHT/UT.

Voor opdracht 1: masteropdrachten Medicinfo: stagevergoeding van € 375,- per maand.

Meer info?: n.nijland@utwente.nl, j.vangemert-pijnen@utwente.nl

Begeleiders: Nicol Nijland, Lisette van Gemert-pijnen

logo cehres lisette