GM11 -Switch - Effectiveness of theatre against bullying

GM11 - Inquiry for Master student for a research study into the effectiveness of theatre against bullying

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten: 1

Zelf data verzamelen?: Ja/nee

Type onderzoek: Kwalitatief/kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

The Dutch theatre group ‘Switch’ (www.switchweb.nl) is specialized in offering theater shows to Dutch secondary school children on the topic of bullying. These shows are meant to show them the impact bullying can have. Because of the developments the Dutch government has started (ministry of OC&W has stated that every anti-bullying program has to be evaluated scientifically within three years) Switch is interested in evaluating their theatre approach.

In this research you are going to conduct this effect study into the theatre program. First of all you are asked to re-develop the (already existing) evaluative questionnaire. The study will encompass a pre-measurement and two or more effect measurements. Switch is going to facilitate most of the process because they already have contact with all the secondary schools. Moreover they will also facilitate the measurement opportunities, participation of the students and data entry. This research is large scale (Switch yearly serves more than 10.000 students in secondary schools) and will deliver a lot of useful information for practice. However a lot of the work will, as mentioned, be facilitated. Of course your academic insights in designing and implementing research will be of great use to the organization and the project.

In summary this project is not only scientifically but also practically oriented, and there will be a lot of direct contact with the organization Switch and the secondary school children and their teachers. We would recommend therefore some affinity with the target group. The research is interesting for society that will be implemented in practice directly afterwards. The master student will be guided by Niels Baas and Joris van Hoof.

Start date:

as soon as possible (ideally start measuring in September 2013)

Meer info:

Niels Baas n.baas@utwente.nl, tel. 053-4896125

Begeleider(s)

Niels Baas en Stans Drossaert

Afstudeerder gezocht voor leuke opdracht “theater tegen pesten”

De theatergroep ‘Switch’ (www.switchweb.nl) biedt jaarlijks op een zeer groot aantal middelbare scholen een theatervoorstelling aan die leerlingen moet wijzen op de ernst van pesten. Gezien de ontwikkelingen binnen de overheid (ministerie OC&W verplicht een effectmeting van alle bestaande anti-pest aanpakken) zou Switch graag haar theatervoorstelling evalueren onder het publiek.

In dit onderzoek ga je in nauw contact met Switch bezig met het door ontwikkelen (er is al een eerste versie) van een vragenlijst om de effecten van de theatervoorstelling te evalueren. Gedacht kan worden aan een voormeting en enkele nametingen bij dezelfde leerlingen. Switch zal hierin veel faciliteren. Zij hebben de contacten met de middelbare scholen en verzorgen de afname (in samenwerking met de student) bij de leerlingen. Ook zal Switch veelal ondersteunen bij het invoeren van de data. Het gaat dus om een grootschalig onderzoek (Switch bedient jaarlijks meer dan 10.000 scholieren) dat veel nuttige informatie kan opleveren, maar dat grotendeels gefaciliteerd zal worden. Natuurlijk is jouw academische kennis en kunde bij de ontwikkeling, afname en analyse van de vragenlijst zeer bruikbaar en toepasbaar.

Het gaat al met al dus om een wetenschappelijk, maar ook zeer praktisch gericht onderzoek, waarbij veel contact is met de opdrachtgever en veel contact zal zijn met middelbare scholieren en docenten. Enige affiniteit met de doelgroep is dus wenselijk. Ook gaat het om een onderzoek met sociaal maatschappelijke toegevoegde waarde dat praktisch meteen gebruikt zal worden. Het project zal vanuit de universiteit worden begeleid door Niels Baas en Joris van Hoof.

Startdatum:

zo snel mogelijk (idealiter starten met meten in september 2013)

Meer info:

Niels Baas n.baas@utwente.nl, tel. 053-4896125

Begeleider(s)

Niels Baas en Stans Drossaert