GM10

Een gezonde leefstijl na een TIA of beroerte

Type opdracht: MA

In –of extern?: Intern: UT en extern: Medisch Spectrum Twente, afd. neurologie

Meerdere studenten mogelijk? nee

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Patiënten met een TIA of een herseninfarct hebben jaarlijks een onbehandeld risico op een recidief herseninfarct van 17% in de eerste 3 maanden en daarna jaarlijks een risico van 6%.. Veel groter is het risico op andere vaataandoeningen na een herseninfarct of TIA; dit kan oplopen tot 50%. Om deze reden is secundaire preventie een belangrijk onderdeel van de zorg na een TIA of herseninfarct.

Uit epidemiologische studies is gebleken dat een ongezonde leefstijl, zoals weinig lichamelijke inspanning, roken, overgewicht en een ongezond dieet de kans op een herseninfarct en andere cardiovasculaire aandoeningen verhoogt. Onderzoek naar leefstijlgerichte interventies bij patiënten met een TIA of herseninfarct laat wisselende resultaten zien. In een recente systematische review werd geconcludeerd dat er slechts beperkt bewijs is voor de effectiviteit van leefstijlinterventies (Lennon et al., 2014). Ook blijkt het vaak niet eenvoudig te zijn om een leefstijlinterventie succesvol te implementeren in de dagelijkse praktijk. Het veranderen van de leefstijl is niet eenvoudig en wordt vaak moeilijk volgehouden. Daarnaast wordt het mogelijk bemoeilijkt door de hoge leeftijd en cognitieve beperkingen van deze patiëntenpopulatie.

Per jaar worden 800 patienten met een TIA of een herseninfarct opgenomen in het MST of gezien op de TIA-dagbehandeling.

De afdeling neurologie van het MST en de UT willen een leefstijlinterventie ontwikkelen voor patiënten met een TIA of herseninfarct.

De eerst fase van de ontwikkeling van de interventie is het verkrijgen van meer inzicht in de (on)gezonde leefstijl van de patiënten en de determinanten van hun gedrag. Het onderzoek zal plaatsvinden in samenwerking met een arts in opleiding tot neuroloog.

Het doel van de masteropdracht is het verkrijgen van meer inzicht in het leefstijlgedrag van patiënten na een TIA of herseninfarct, de determinanten van een (on)gezonde leefstijl, de behoeftes en wensen van patiënten ten aanzien van ondersteuning bij het veranderen van een ongezonde leefstijl en het volhouden van een gezonde leefstijl, en de mogelijkheden verkennen voor een ondersteuning via eHealth voor patiënt en diens naasten (familie, andere patiënten etc.). . .

Dit inzicht zal verkregen worden door literatuuronderzoek en het houden van kwalitatieve diepte-interviews (of focusgroepen) met patiënten na een TIA of herseninfarct.

Wie zoeken we? Een gemotiveerde masterstudent gezondheidspsychologie met affiniteit met kwalitatief onderzoek en eHealth.

Meer info?: Voor meer informatie kun je terecht bij:

Erik Taal (e.taal@utwente.nl)

Lisette van Gemert (j.vangemert-pijnen@utwente.nl)

Begeleider: Erik Taal/ Lisette van Gemert

Externe begeleiding Dr. H.M den Hertog; neuroloog MST

Extra:

Literatuur: Lennon, O. et al. (2014). Lifestyle interventions for secondary disease prevention in stroke and transient ischaemic attack: a systematic review. European Journal of Preventive Cardiology, 21, 1026-1039