GM10 - Healing Environments

GM10 - DIMENCE: Healing environments in de psychiatrie

Type opdracht:

Ma

In –of extern?:

Extern, standplaats Almelo

Max. aantal studenten mogelijk:

1

Zelf data verzamelen?

Ja

Type onderzoek:

kwantitatief (evt icm kwalitatief)

Opdrachtomschrijving:

Dimence is een regioonale aanbieder van GGZ in het Oosten van Nederland. Met het oog op de inrichting van nieuwe locaties voor psychatrische zorg, zowel ambulant als klinisch, wil Dimence meer gebruik gaan maken van de kennis uit onderzoek naar healing environments. Toepassing van omgevingsprikkels als muziek, kleurgebruik, lichtinval en geur kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van patiënten en soms aan versneld herstel In het ziekenhuis in Enschede (Medisch Spectrum Twente). In voorbereiding op een RCT willen we eerst in een aantal pilotstudies met enkele omgevingsmanipulaties ervaring opdoen, zoals het afspelen van klassieke muziek in de wachtkamer waarin ambulante psychiatrische patiënten wachten op hun consult met de behandelaar.

Voor deze opdracht zijn mogelijkheden voor zowel kwantitatief (quasi-experimenteel) als ondersteunend of voorbereidend kwalitatief (interviews) onderzoek:

·

Kwantitatief: Bezoekende patiënten vullen kort voor hun consult vragenlijsten in om metingen te verkrijgen van onder meer stress en angst. Door vergelijking van scores van patienten in de wachtkamer zonder muziek met die in de wachtkamer met muziek (of een andere manipulatie) toetsen we het effect van de omgevingsmanipulatie op de mentale toestand van patienten.

·

Kwalitatief: in interviews met patienten verkrijgen we inzicht in hun preferenties ten aanzien van diverse inrichtingsvariabelen voor ambulante of klinische voorzieningen.

Wie zoeken we?

Voor deze opdracht zoeken we een student die:

-

affiniteit heeft met het thema omgevingsinvloeden en architectuur.

-

bereid is om regelmatig bij de opdrachtgever in Almelo op locatie aanwezig te zijn

Wat bieden we?

De opdrachtgever biedt een uitdagende afstudeerplaats met veel ruimte voor het opdoen van praktijkervaring en een kennismaking met het boeiende veld van de moderne psychiatrie.

Wij bieden een vergoeding aan van gemaakte onkosten

Meer info?:

Marjolein Vaags (m.vaags@dimence.nl )

Begeleider:

Marcel Pieterse (m.e.pieterse@utwente.nl )

Extra

Dijkstra, K., Pieterse, M.E. Pruyn, A.T.T. (2008). Stress-reducing effects of indoor plants in the built healthcare environment: the mediating role of perceived attractiveness. Preventive Medicine, 47: 279-283.

Dijkstra, K., Pieterse, M.E. Pruyn, A.T.T. (2008). Individual differences in reactions towards color in healthcare environments: The role of stimulus screening ability. Journal of Environmental Psychology, 28: 268-77.

Dijkstra, K., Pieterse, M., Pruyn, A. (2006). Physical environmental stimuli that turn healthcare facilities into healing environments: systematic review. Journal of Advanced Nursing, 56(2), 166-182.