GM06

‘Houvast, voor elkaar’ – Een online zelfhulpcursus voor partners van kankerpatiënten

Type opdracht: Ma (stage én afstudeeropdracht)

In –of extern?: Intern (in combinatie met stage)

Meerdere studenten mogelijk? nee

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: kwantitatief/kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond

Kanker is een ingrijpende ziekte, niet alleen voor de persoon die erdoor wordt getroffen, maar ook voor zijn of haar naasten. De laatste jaren wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan wat kanker voor hen betekent. Veel partners worstelen met klachten als somberheid, vermoeidheid, slaapproblemen, angst of zij hebben moeite om de ziekte van de partner te accepteren. Deze klachten worden vaak zoveel mogelijk genegeerd.

De Universiteit Twente heeft – met steun van KWF Kankerbestrijding/ Stichting Alpe d’HuZes en in nauwe samenwerking met een aantal partners – de online zelfhulpcursus ‘Houvast, voor elkaar’ ontwikkeld voor partners van kankerpatiënten. Deze is gericht op het bieden van hulp bij het omgaan met de veeleisende situatie en op het voorkomen—en verminderen van stress en psychische of fysieke klachten.

De cursus bestaat uit zes basislessen. Elke les wordt één thema behandeld. Besproken onderwerpen zijn bijvoorbeeld: (1) het herkennen en omgaan met eigen emoties, (2) het versterken van veerkracht (3) de invloed van gedachten, (4) het herkennen van waarden in het leven en in de relatie, (5) het belang van communicatie en (6) het vriendelijk zijn voor zichzelf.

Alle lessen starten met een korte informatieve tekst om de verschillende onderwerpen te beschrijven die een rol kunnen spelen als partner van een kankerpatiënt. De teksten worden aangevuld met korte psychologische oefeningen om bijvoorbeeld de veerkracht te bevorderen, meer te leven in het nu en -alleen of samen met de partner- stil te staan bij de dingen die echt belangrijk zijn. Naast de teksten en oefeningen wordt ook een groot aantal praktische informatie, tips en verwijzingen naar relevante websites en organisaties geboden. Partners kunnen ervoor kiezen om sms’jes te ontvangen met korte inspirerende teksten. De cursus biedt ook de mogelijkheid om tips en ervaringen te delen met andere partners.

Het onderzoek

Omdat het om een nieuwe cursus gaat, is er een wetenschappelijk onderzoek aan gekoppeld dat inzicht moet geven in het effect van deze zelfhulpcursus. Daarnaast zal met dit onderzoek bekeken worden hoe de online cursus het beste aangeboden kan worden. Er zullen daarom twee versies van de cursus getest worden. De inhoud van de cursus is bij beide varianten hetzelfde, maar er wordt gevarieerd op de manier van begeleiding. Eén groep ontvangt korte (procesgerichte) feedback van een persoonlijke begeleider, de andere groep krijgt automatisch aangemaakte ondersteunde feedback van een virtuele begeleider.

De stage en afstudeeropdracht

Online begeleiding verzorgen

We zijn op zoek naar één GP masterstudent die de online e-mailbegeleiding van de deelnemers wil verzorgen (na een training van 1-2 dagen). Het idee is dat de student op een met de cursist afgesproken dag (procesgerichte) feedback geeft (onder supervisie). Dit kunnen vragen zijn over de vorderingen van de afgelopen week, problemen met de cursus et cetera. De deelnemers kunnen reageren op de e-mails.

Afstudeeropdracht

In het kader van dit project kan tevens de afstudeeropdracht uitgevoerd worden. De precieze opdracht van worden vastgesteld in overleg met de student en de begeleiders, Zo zou bijvoorbeeld de e-mail correspondentie tussen de begeleiders en de cursisten inhoudelijk worden onderzocht. Het zou bijvoorbeeld interessant kunnen zijn om te kijken of…

-

de cursisten de berichten van de begeleiders lezen en of zij hierop reageren

-

hebben cursisten veel vragen over de cursus/het onderzoek? Waarover gaan de vragen?

-

hoe gaan de cursisten om met de feedback/adviezen van de begeleiders?

-

hoe persoonlijk is het contact tussen begeleider en cursist?

Wie zoeken we?

zoeken een zelfstandige, betrouwbare en gemotiveerde masterstudent GP die affiniteit heeft met e-Health en graag ervaring wil opdoen met het online begeleiden van deelnemers. De student moet zich ervan bewust zijn dat deze opdracht een ernstig en emotioneel onderwerp betreft. Een sollicitatiegesprek zal dan ook deel uitmaken van de procedure.

De student moet in de gelegenheid zijn om elke werkdag ongeveer 1-2 uur de tijd te hebben om feedback te geven. Het project gaat in week 38 van start.

Wat bieden we? Je participeert in een lopend promotieproject aan de UT en hebt onder supervisie de mogelijkheid om partners van mensen met kanker te begeleiden.

Meer info?: Voor meer info kun je terecht bij Nadine Köhle (053 4892092; n.kohle@utwente.nl) en Stans Drossaert (053 – 489 6049; c.h.c.drossaert@utwente.nl)

Begeleider: Nadine Kohle