GM06 - Instructie en acceptatie van de kunst alvleesklier. Inreda

GM06 - Inreda: Instructie en acceptatie van de kunst alvleesklier

Logo Inreda diabetic BV logo picture

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Extern: standplaats Goor

Ma aantal studenten? 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: kwalitatief/ literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond

Inreda Diabetic BV is bezig met de ontwikkeling van een kunstmatige alvleesklier (artificial pancreas, AP). De AP heeft als doel om de bloedglucose te reguleren in patiënten met diabetes. Het is een klein apparaatje (smartphone formaat) dat op het lichaam moet worden gedragen. De AP werkt met de volgende commercieel verkrijgbare disposals: twee sensoren die de glucose meten in het weefselvocht vlak onder de huid, ampul insuline, ampul glucagon en twee infusiesetjes. In de software zit een algoritme dat op basis van de gemeten glucosewaarden bepaalt of en hoeveel hormoon er afgegeven moet worden. Het algoritme is een closed loop regelsysteem, waardoor de patiënt niet hoeft aan te geven of hij bijvoorbeeld gaat eten of sporten.

Er zijn de afgelopen jaren een aantal prototypes ontwikkeld, waarmee ook klinische testen i.s.m. het AMC zijn gedaan: de APPEL 1, 2 en 3 studies [1–3]. Het nieuwe prototype wordt ontwikkeld binnen een Europees FP7 project: a Portable bihormonal Closed loop for DIABetes (PCDIAB). Dit project loopt van september 2012 tot september 2015. Binnen dit project zullen pilot studies plaats vinden met kleine groepen patiënten, gevolgd door een randomized controlled trial in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Deze studies zijn nodig om de veiligheid en effectiviteit van de AP aan te tonen, zodat de AP op de markt toegelaten wordt. Voordat patiënten de AP kunnen gebruiken (zowel tijdens onderzoek als wanneer het op de markt is) zullen zij instructie moeten krijgen over de AP. Samen met een goede handleiding moet de instructie de gebruikers risico’s van de AP minimaliseren.

Opdracht

Er dient een training ontwikkeld te worden die voor medewerkers van Inreda en onderzoekers binnen PCDIAB toepasbaar is op alle patiënten die de AP gaan gebruiken. Middels deze training kunnen ze de patiënt vertrouwd laten raken met de AP, zodat de patiënt op de juiste manier en met een goed gevoel thuis om kan gaan met de AP. De uitdaging is dat niet elke patiënt hetzelfde is. De mensen komen uit verschillende bevolkingsgroepen, zijn van verschillende leeftijden, hebben een verschillend opleidingsniveau en achtergrond wat betreft hun diabetes.

Het eerste onderdeel van de training is dat de patiënt weet hoe de AP dient te worden aangesloten en hoe hij/zij ermee om moet gaan. Afhankelijk van hoe snel de patiënt dingen begrijpt, zal alles stap voor stap worden uitgelegd, of enkel wat relevant en noodzakelijk is. Er moet extra aandacht zijn voor waarschuwingen en risicovolle handelingen. De basis voor dit deel is de gebruikershandleiding, die door een medewerker van Inreda geschreven is.

Echter komt er meer bij kijken dan alleen de werking van de AP. Voor elke patiënt zijn begrip en acceptatie belangrijke factoren. De patiënt moet de controle over de bloedsuikerspiegel uit handen geven en zal afhankelijk zijn van een apparaat dat continu aan hun lichaam verbonden is. Onzekerheden, twijfels en angst zullen aanwezig zijn bij de mensen. Vragen die daarbij spelen zijn: in hoeverre accepteren de patiënten de AP en hoe kijken ze daardoor tegen hun diabetes aan? Zijn er verschillen tussen mensen die nog maar kort diabetes hebben en mensen die al langere tijd diabetes hebben? Zijn er hindernissen en welke aspecten kunnen helpen om de acceptatie van de AP te verbeteren en versnellen?

De ontwikkelde training kan tijdens de klinische studie die gepland staat in het najaar van 2013 in de praktijk gebracht en geëvalueerd worden. De opdracht kan uitgebreid worden door aanvullende doelgroepen te onderscheiden: patiënten die geen ervaring hebben met een insulinepomp, materiaal voor behandelend artsen, diabetesverpleegkundigen en ouders van kinderen die de AP gebruiken.

Wie zoeken we?

Zelfstandige student; onderzoekservaring gewenst.

Wat bieden we?

Begeleiding door en nauwe samenwerking met promovenda Technische Geneeskunde die de klinische ontwikkeling en evaluatie van de kunst alvleesklier onderzoekt.

Vergoeding in overleg;

Jonge, enthousiaste organisatie met informele sfeer;

Mogelijk aansluitend promotietraject.

Meer info?

Robin Koops; tel.: 0624212543; mail: robin.koops@inredadiabetic.nl

thema-coördinator: Stans Drossaert tel. 053-4896049; mail: c.h.c.drossaert@utwente.nl

Begeleider:

wordt nog bepaald

Extra:

Zie ook www.inredadiabetic.nl en www.pcdiab.eu.

[1] A. C. van Bon, J. Hermanides, R. Koops, J. B. L. Hoekstra, and J. H. DeVries, “Postprandial glycemic excursions with the use of a closed-loop platform in subjects with type 1 diabetes: a pilot study.,” Journal of diabetes science and technology, vol. 4, no. 4, pp. 923–928, Jul. 2010.

[2] A. C. van Bon, L. D. Jonker, R. Koebrugge, R. Koops, J. B. L. Hoekstra, and J. H. DeVries, “Feasibility of a Bihormonal Closed-Loop System to Control Postexercise and Postprandial Glucose Excursions,” Journal of diabetes science and technology, vol. 6, no. 5, pp. 1114–1122, 2012.

[3] A. C. van Bon, Y. M. Luijf, R. Koebrugge, R. Koops, J. B. L. Hoekstra, and J. H. DeVries, “Feasibility of a portable bihormonal closed-loop system to control glucose excursions at home under free conditions for 48 hours.,” To be submitted, 2013.