GM04 - Gebruikersonderzoek naar voorkomsportblessures.nl

logo veiligheidGM04 - Gebruikersonderzoek naar Voorkomsportblessuses.nl

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Extern: VeiligheidNL…(zie: www.veiligheid.nl )

Max aantal studenten? 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief/ kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

De Organisatie

VeiligheidNL (voormalig Stichting Consument& Veiligheid) is een organisatie zich bezighoudt met onderzoek naar en voorkomen van letsels als gevolg van ongevallen, en stimuleren en faciliteren van veilig gedrag. VeiligheidNL is gevestigd in Amsterdam en er werken ongeveer 80 medewerkers.

De opdracht:

Sporten is leuk en gezond. Dat weten we allemaal. Maar wat veel sporters niet weten, is hoe ze ook veilig en verantwoord hun sport kunnen beoefenen. Jaarlijks raken nog steeds miljoenen sporters geblesseerd. En daarom is het belangrijk -zeker als je zonder professionele trainer sport-, je goed te laten informeren over blessurepreventie.

Samen met sportinhoudelijke deskundigen en sporters is er een voor de sporter en het sportwerkveld een inhoudelijk gevulde internetsite ontwikkeld, namelijk www.voorkomblessures.nl. Deze site bevat informatie over sport specifieke blessurepreventie maar er is ook over 15 sporten informatie te vinden over kleding, weeromstandigheden, oefeningen en trainingen etc. Om de gedragsdeterminanten van blessurepreventief gedrag bij de sporters positief te beïnvloeden, wordt gebruik gemaakt van getailleerde adviezen, ofwel advies-op-maat.

De website www.voorkomblessures.nl is per november 2012 vernieuwd. Om deze reden starten we in het eerste kwartaal van 2013 een gebruikersonderzoek om te weten te komen hoe de website in de vernieuwde vorm wordt gewaardeerd.

Doel en vraagstellingen:

Het hoofddoel van dit onderzoek is: Hoe waarderen de verschillende sportgroepen de (vernieuwde) internetsite en op welke gebieden zouden ze nog graag verbetering willen zien? Onderdelen die hierin onder andere worden onderscheiden zijn:vormgeving, gebruiksgemak, leesbaarheid & informatie

Hierin kunnen recente theorieën en modellen rondom formatief (evaluatie) onderzoek worden toegepast.

Omdat een internetsite meestal individueel wordt bekeken achter een computer, het waardeoordeel hierover ook veelal individueel wordt gevormd en in deze evaluatie veel specifieke vragen moeten wordt beantwoord, worden sporters individueel geïnterviewd. Het is belangrijk dat sporters www.voorkomblessures.nl zoveel mogelijk bekijken onder dezelfde omstandigheden als dat ze thuis een internetsite bekijken.

Het interview is opgebouwd uit drie delen. Allereerst krijgen de sporters de gelegenheid om de internetsite te bekijken, vervolgens krijgen ze een aantal opdrachten waar ze met behulp van de internetsite een antwoord op kunnen zoeken en ten slotte wordt ze aan de hand van een vragenlijst gevraagd naar hun mening over verschillende onderdelen van de internetsite.

Taken Student:

Opzetten en uitvoeren van het onderzoek en het analyseren van de gegevens incl het benaderen van respondenten per sporttak en het interviewen van de respondenten. Het onderzoek en de uitkomsten met conclusies en aanbevelingen in de vorm van een onderzoeksrapport verwerken.

Specificering taken in nader overleg.

Wie zoeken we?

Een Master student met goede organisatorische en communicatieve vaardigheden

Ervaring met gegevensverzameling en met statistische analyses en SPSS

Wat bieden we?

Een stagecontract voor een periode van ongeveer zes maanden; aan de stage is een vergoeding van 250 – 350 euro (full time) verbonden

Begeleiding vanuit VeiligheidNL bij de opzet en uitvoering van het onderzoek, de analyse en de rapportage

Een prettige en leerzame werkomgeving met indien nodig een eigen werkplek

Meer info?: Meer inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Lize Adriaensens: e-mailadres: l.adriaensens@veiligheid.nl. Indien je geïnteresseerd bent kun je –na overleg met de thema-coördinator een korte motivatiebrief met CV sturen aan l.adriaensens@veiligheid.nl o.v.v. ‘stagiair voorkomblessures.nl’.

Begeleider:

Wordt nog bepaald