GM03 - Patient empowerment door postoperatieve checklist voor retinapatiënten?

logo OOGGM03 - Patiënt empowerment door postoperatieve checklist voor retinapatiënten?

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Extern: standplaats: Rotterdam

Max aantal studenten? 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Combinatie: kwalitatief/ kwantitatief/ literatuuronderzoek

De organisatie

Het Oogziekenhuis Rotterdam is een ‘Centre of Excellence’ op het gebied van oogheelkunde. Het ziekenhuis is continue bezig met verbeteren en stelt angstreductie centraal in de patiënt benadering.

Het Oogziekenhuis Rotterdam wil meer wetenschappelijk inzicht in ‘patient empowerment’ als uitbreiding bij een project waarin patiënten actief worden ingezet bij het zorgproces.

De opdracht: evaluatie postoperatieve checklist voor retinapatiënten

Duidelijke en op de patiënt toegesneden informatie over het verloop van de behandeling is van groot belang voor goede genezing van het oog na een oogoperatie. Uit patiëntervaringsonderzoeken en vragen die binnenkomen bij de telefonische helpdesk blijkt echter dat veel patiënten als ze eenmaal weer thuis zijn na de operatie nog veel vragen hebben. Deze vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op leefregels na de operatie of eventuele vervolgafspraken. In veel gevallen is de informatie wel beschikbaar en ook aan de patiënt verstrekt (folders, website, mondeling instructie door verpleegkundige en oogarts), maar patiënten onthouden deze informatie beperkt. Vandaar dat wordt voorgesteld patiënten meer te betrekken bij en inzicht te geven in wat zij kunnen verwachten in en van het ziekenhuis (‘patient empowerment’).
Als pilot wordt voorgesteld patiënten een rol te geven bij het verkrijgen van relevante informatie bij het gesprek na een operatie door middel van een ‘exit-check-list’.

Op basis van gesprekken met betrokken zorgverleners van het zorgpad chirurgische retina is een checklist opgesteld die bestaat uit 11 items. Chirurgische retina patiënten krijgen op de dag van de operatie een iPad aangeboden waarop de checklist als applicatie (eyePad) staat. In Het Oogziekenhuis worden jaarlijks ongeveer 2.300 operaties aan de retina (netvlies) uitgevoerd, gemiddeld zo’n 9 patiënten per dag. In dit project willen we antwoord vinden op de volgende onderzoeksvraag:

-

Bereiken we met een actieve rol van de patiënt (en begeleider) bij een exit-checklist betere kwaliteit door minder vragen na de operatie en draagt dit bij aan de angstreductie?

De methode van onderzoek zal worden bepaald in overleg met opdrachtgever en docent

Wie zoeken we?

Een gemotiveerd student die enthousiast is en meedenkt. Aanwezigheid in Het Oogziekenhuis Rotterdam is noodzakelijk.

Wat bieden we?

Stagiaires/afstudeerders krijgen een stagevergoeding conform de Ziekenhuis CAO. Voor deze opdracht zal vanuit het ziekenhuis voorzien worden in een werkplek. Binnen het oogziekenhuis is er veel aandacht voor kennisoverdracht door onderwijs en onderzoek. Hierdoor zijn medewerkers gewend aan stagiaires en staan zij open om tekst en uitleg teven over hun werkzaamheden.

Meer info?

Lara Vankan (l.vankan@oogziekenhuis.nl) Voor meer informatie zie ook www.oogziekenhuis.nl.

Begeleider:

Stans Drossaert (C.H.C.Drossaert@utwente.nl )

Extra:

Powerpoint presentatie over dit onderzoek