GM02 - UMCG - Multidisciplinaire behandeling van chronische hoofdpijn

GM02 - UMCG: Multidisciplinaire behandeling van Chronische Hoofdpijn

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern/ extern: (af en toe naar Dokkum)

Max aantal studenten? 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

De Organisatie

De Bonifatius hoofdpijnkliniek (BHK) (www.hoofdpijnkliniek.nl) is een gespecialiseerde kliniek die een unieke, multidisciplinaire behandeling biedt aan patiënten met frequente of chronische hoofdpijn. Deze opdracht maakt deel uit van een promotieonderzoek dat wordt uitgevoerd is samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen, waarin deze multidisciplinaire hoofdpijn behandeling wordt geëvalueerd.

Het onderzoek

Chronische hoofdpijnklachten (o.a. migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn) komen veel voor en hebben een grote impact op het psychosociaal functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten. Naast biologische mechanismen (aanleg) spelen psychologische en gedragsmatige mechanismen (zoals leefstijl, coping, angst/depressie) een rol bij het verergeren en in stand houden van chronische hoofdpijn.

In dit onderzoek zal middels een retrospectief dossieronderzoek inzicht verkregen worden in de samenstelling van de patiëntenpopulatie in de BHK. Verder zal een groep behandelde patiënten benaderd worden met vragenlijsten om zicht te krijgen op het huidige klachtenbeeld en psychosociaal functioneren. Bij een deel van deze patiënten zullen tevens (telefonische) interviews afgenomen worden om meer te weten te komen over tevredenheid met de zorg en mogelijke werkingsmechanismen van de behandeling. Taken van de scriptie/stage student zijn onder andere het coördineren van het vragenlijstonderzoek en assisteren bij het dossieronderzoek en afnemen van interviews.

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar een student(e) klinische/gezondheidspsychologie die geïnteresseerd is in toegepast onderzoek en de werkingsmechanismen van multidisciplinaire behandeling bij (chronische) hoofdpijn. Je kunt zelfstandig werken en vindt het geen probleem om (af en toe) naar Dokkum te reizen. Bij voorkeur heb je al enige ervaring met het doen van onderzoek, werken met patiënten en/of het afnemen van interviews.

Meer info?:

Voor meer info kun je contact opnemen met Yvette Ciere: y.ciere@umcg.nl of tel: 050-3636273. Bij interesse kun je – na overleg met de themacoordinator- haar een CV en korte motivatie sturen.

Begeleider:

Wordt nog bepaald