GB21 Professioneel gedrag in de zorg

GB21 – Professioneel gedrag in de zorg

Type opdracht:

Ba

In –of extern?:

Extern: UT (TNW-TG)

Max aantal studenten?

1

Zelf data verzamelen?

Ja

Type onderzoek:

Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

De ontwikkelingen op het snijvlak van technologie en zorg verlopen stormachtig. Medisch-technologische innovaties in alle onderdelen van de zorg leiden tot toepassing van nieuwe diagnostische en therapeutische concepten en dragen daarmee bij aan structurele verbeteringen in de zorg. Daardoor is er steeds meer vraag naar professionals met een specifieke expertise op deelgebieden van de Geneeskunde en Technische Wetenschappen. Een Technisch Geneeskundige is een voorbeeld van een professional die zich op het raakvlak van geneeskunde en technologie bevindt. Dit houdt onder andere in dat deze professionals zich zowel bezig kunnen houden met de inzet van technologie bij verschillende medische specialismen, als ook een consult moeten kunnen voeren met een patiënt. Kenmerkend is het vermogen om verschillende expertises samen te brengen op zowel technologisch, als geneeskundig vlak. Dit heeft mogelijk gevolgen voor het professionele gedrag dat zij dienen uit te dragen in de praktijk.

Professioneel gedrag kan gedefinieerd worden als observeerbaar gedrag waarin normen en waarden van de beroepsuitoefening zichtbaar zijn. Het komt tot uitdrukking in woord, gedrag en uiterlijk en is van groot belang voor het basisvertrouwen dat een patiënt, maar ook een collega in een beroepsoefenaar moet kunnen stellen. Er is veel literatuur beschikbaar over welke aspecten onderscheiden kunnen worden binnen professioneel gedrag voor de traditionele arts. Echter, voor een Technisch Geneeskundige is dit nog niet onderzocht.

In deze opdracht ontwikkel je een vragenlijst voor het meten van professioneel gedrag van een professional op het raakvlak van geneeskunde en technologie (self-assessment). De vragenlijst kun je baseren op aspecten zoals beschreven in van de Camp et al. (2004). Zij onderscheiden 3 thema’s die onderscheiden kunnen worden binnen professioneel gedrag: interpersoonlijk, intrapersoonlijk en publiek/ maatschappelijk professioneel gedrag. Belangrijke om op te merken is dat deze aspecten gebaseerd zijn op professioneel gedrag van medici: we vragen dus van jou om na te denken over wat de toevoeging van technologie betekent voor professioneel gedrag en hoe je dat kunt omzetten in items voor een vragenlijst. De vragenlijst kun je pilot testen op een al beschikbare groep afgestudeerde Technisch Geneeskundigen van de Universiteit Twente. Momenteel zijn technisch geneeskundigen voornamelijk werkzaam in topklinische of academische ziekenhuizen. Vanwege het innovatieve karakter van het beroep zijn technisch geneeskundigen nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op de afdeling. Daarnaast leveren zij met specifieke technisch-medische kennis een bijdrage aan de diagnostiek en behandeling van patiënten, vaak binnen multidisciplinaire teams.

Wie zoeken we?

Student met interesse in probleem oplossen door professionals in een klinische setting. Daarnaast vragen wij goede communicatieve vaardigheden en een planmatige, zelfstandige aanpak.

Wat bieden we?

Een uitdagende opdracht in een innovatieve, dynamische omgeving.

Begeleider:

Wordt later bepaald

Externe begeleiding
Dr. Rilana Prenger (h.c.prenger@utwente.nl) en Drs. Annelies Lovink

Technische Geneeskunde, Communicatie en professioneel gedrag

Extra informatie

-

Van de Camp, K., Vernooij-Dassen, M. J. F. J., Grol, R.P.T.M. & Bottema, B.J.A.M. (2004). How to conceptualize professionalism: A qualitative study. Medical Teacher, 26(8): 696-702

-

Van Mook, W. N. K. A., S. J. van Luijk, et al. (2009). General considerations regarding assessment of professional behavior. European Journal of Internal Medicine 20(4): e90-e95.

-

Van De Camp, K., M. Vernooij-Dassen, et al. (2006). Professionalism in general practice: Development of an instrument to assess professional behavior in general practitioner trainees. Medical Education 40(1): 43-50