GB18 - Mental health in people with low socio-economic status.

GB18 - Mental health in people with low socio-economic status – developing valid measures for (positive) mental health and resilience for low educated

Type opdracht:

Ba

In –of extern?:

Intern

Max aantal studenten?

2

Zelf data verzamelen?

ja

Type onderzoek:

Kwalitatief/kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Binnen de vakgroep PGT zijn al diverse positief psychologische interventies ontwikkeld die (ook online) effectief blijken te zijn in het verlagen van depressie en angst en het versterken van mentale gezondheid. Traditioneel worden dergelijke interventies echter vooral gebruikt door hoogopgeleide mensen. Ook de studies waarmee deze interventies onderzocht worden vinden meestal plaats onder overwegend hoogopgeleide deelnemers. In het PhD traject van Marijke Schotanus richten we ons specifiek op doelgroepen uit lage SES groepen. Voor de RCTs die in dit project van start zullen gaan, dienen gevalideerde meetinstrumenten te worden gebruikt voor de belangrijkste uitkomstmaten, zoals mentale gezondheid en veerkracht. Hiervoor zijn instrumenten beschikbaar (zoals de MHC-SF), maar de vraag is of deze zonder meer geschikt zijn voor laagopgeleide deelnemers. Hiervoor is validatie-onderzoek nodig bij de doelgroep. Dit kan zowel kwalitatief (think-aloud testing ) als kwantitatief (survey) van aard zijn.

Wie zoeken we?

Een student die affiniteit heeft met veerkracht, leefstijl en welbevinden, en in staat is te communiceren met laaggeletterden.

Wat bieden we?

Een afwisselende afstudeeropdracht waarin direct contact met de doelgroep, en je ervaring kunt opdoen met de praktijk van gezondheidsbevordering.

Binnen het project zijn al diverse contacten met Enschedese achterstandswijken opgebouwd. Via contactpersonen in deze wijken zullen respondenten uit de doelgroep worden geworven. Dataverzameling zal deels op locatie in deze wijken plaatsvinden.

Meer info

Marijke Schotanus (m.schotanus@utwente.nl)

Begeleider

Marcel Pieterse (m.e.pieterse@utwente.nl)