GB17

Noorderbreedte: Hoe uiten cliënten en familieleden waarden en voorkeuren bij het nemen van besluiten over (medische) behandeling en hun dagelijkse leven in verpleeg- en verzorgingshuizen?

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Extern

Max. aantal studenten mogelijk: 2

Begeleiding: in groep

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief (analyse bestaande data)

Opdrachtomschrijving:

Noorderbreedte

Noorderbreedte http://www.noorderbreedte.eu levert ouderenzorg in veertien zorgcentra in Noord-Fryslân. Daarnaast biedt Noorderbreedte thuiszorg en heeft het woonvormen voor bijzondere doelgroepen.

Het onderzoek

In samenwerking tussen NHL Hogeschool en de Universiteit Twente wordt binnen Noorderbreedte momenteel promotieonderzoek verricht naar cliëntparticipatie in besluitvorming in de langdurige ouderenzorg. Doel van het onderzoek is o.a. om meer inzicht te krijgen hoe de communicatie tussen zorgverleners en hun cliënten (of hun familie) verloopt tijdens beslissingen (medische) behandeling en de dagelijkse zorg. Deze onderzoeksvraag richt zich specifiek op de communicatie van waarden en voorkeuren van cliënten en familieleden.

Met het onderzoek willen we antwoord krijgen op de volgende vragen:

1.

Hoe vaak uiten oudere cliënten en/of hun familieleden waarden en voorkeuren?

2.

Wat voor soort waarden en voorkeuren uiten cliënten en familieleden?

3.

Worden waarden en voorkeuren spontaan geuit of als reactie op zorgprofessionals?

De huidige opdracht

Om antwoord te vinden op bovenstaande vragen, zijn inmiddels 27 zgn. “zorgleefplanbesprekingen” opgenomen op audiotape. Zorgleefplanbesprekingen zijn periodieke overleggen waarin artsen, verzorgenden, cliënten en hun familieleden afspraken maken over de zorg. De audiotapes en interviews zijn al getranscribeerd.

We zijn nu op zoek naar één of meer bachelorstudenten, die ons kunnen helpen met het analyseren van de data.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar gemotiveerde studenten die affiniteit hebben met kwantitatief onderzoek

Wat bieden we?

Een interessante opdracht, beschikking over data

Meer info?: Stans Drossaert

Begeleider: Stans Drossaert