GB16

Titel: Literatuuronderzoek en user evaluatie van mobiele Apps voor gezonde leefstijl van jongeren. Casus: Sense en bevordering van seksuele gezondheid van hoog risico jongeren

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Max. aantal studenten mogelijk: 5

Begeleiding: Groep

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief en kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: Voor de seksuele gezondheid van jongeren is een landelijke Sense programma ontwikkeld dat bestaat uit laagdrempelige spreekuren bij de GGD en een web portaal www.sense.info waar jongeren ook anoniem vragen online kunnen stellen via chat, email, skype en/of telefoon. Sense.info portaal wordt momenteel onvoldoende benut door hoog risico jongeren (laag opgeleid, buitenlandse afkomst). RIVM heeft samen met de UT een postdoc project ingesteld om een integrale aanpak voor de vernieuwde website & eHealth (eConsults): Sense 2.0 organisatiestructuur te ontwikkelen en te implementeren. Dit gebeurt in samenwerking met landelijke thema-instituten (Rutgers WPF & SoaAids NL) en GGD’en, werkzaam op het gebied van seksuele gezondheid. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om de implementatie van nieuwe eHealth toepassingen die aansluiten bij de bestaande GGD-structuur in Nederland. Het onderzoek van de postdoc richt zich op het ontwerp, evaluatie en implementatie van moderne eHealth toepassingen ter bevordering van gezonde leefstijl van jongeren.

Opdracht en onderzoeksvraag: Uit een recente focus groep studie is bekend dat laag opgeleide risico jongeren het voorkeur hebben voor de mobiele toepassingen vanwege anonimiteit en persoongerichte aanpak. Literatuuronderzoek is nodig om verder te onderzoeken welke mobiele Apps op het gebied van gezonde leefstijl bevordering (inclusief seksuele gezondheid) er momenteel zijn voor jongeren en wat al bekend is over het gebruik en effecten ervan. Daarnaast zullen de studenten 3 bestaande Apps voorleggen aan jongeren om te wat hun wel/niet aanspreekt. De begeleider zal de studenten helpen met het opzetten van een kleine gebruikersstudie met jongeren (liefst tussen 12 en 16).

Onderzoeksvragen: Welke bekende mobiele Apps (Apple App Store, Android enz.) zijn er momenteel beschikbaar ter bevordering van gezonde leefstijl van jongeren? Welke Apps zijn er specifiek voor seksuele gezondheid? Welke Apps zijn onderzocht op het gebruik en effecten? Van vinden de jongeren van de meest populaire Apps ? De laatste vraag kan zowel kwantitatief al kwalitatief onderzocht worden. In het geval dat andere apps te weinig onderzocht zijn of niet beschikbaar voor het onderzoek, zorgt de postodc voor een alternatieve werkende Apps om voor te leggen aan jongeren.

Methode: Holistische eHealth aanpak en user-centered design methode worden gebruikt. Systematische literatuurreview wordt gebruikt voor het literatuuronderzoek. Verder zal gebruik worden gemaakt van scenario-based evaluatie, interviews en/of vragenlijsten (bestaande gevalideerde) bij de gebruikersevaluatie.

Wie zoeken we? Gemotiveerde leergierige studenten met interesse in nieuwe media

Wat bieden we? Praktische casus, achtergrond en voorbelden literatuur, begeleiding en contacten met jongeren via reed ingeschakelde jongeren werkers

Meer info?: Olga Kulyk, PhD (tel.: 053 4896429; e-mail: o.a.kulyk@utwente.nl)

Begeleider: Olga Kulyk, PhD

Extra: www.sense.info