GB16 - Relatie tussen adaptatie aan reuma en zelf-effectiviteit

GB16 - De relatie tussen succesvolle adaptatie aan reuma en zelf-effectiviteit

Type opdracht:

Ba

In –of extern?:

Intern

Max. aantal studenten:

2

Begeleiding:

Individueel / groep

Zelf data verzamelen?

Nee, bestaande longitudinale dataset

Type onderzoek:

Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Leven met een reumatische aandoening betekent veel veranderingen voor de patiënt. Men moet medicatie slikken, gewoontes veranderen en met pijn, vermoeidheid en verslechteringen in fysiek functioneren leren omgaan. Veel mensen met reuma hebben moeite met het aanpassen aan de beperkingen die ze ervaren als gevolg van hun ziekte. Als gevolg hiervan kan iemand last krijgen van depressieve stemmingen, angsten, minder positief affect, een verminderd zinvol leven of verminderde participatie op verschillende domeinen.

Hoe mensen zich aanpassen aan hun ziekte is in belangrijke mate gerelateerd aan de verwachtingen die mensen hebben over hun eigen mogelijkheden om, om te gaan met de symptomen en gevolgen van hun ziekte, de zogenaamde zelf-effectiviteit. Onderzoek heeft laten zien dat een hogere zelf-effectiviteit gerelateerd is aan minder pijn en vermoeidheid, verminderde lichamelijke beperkingen, een betere stemming en een betere therapietrouw met gezondheidsadviezen.

In het lopende promotieonderzoek van Roos Arends hebben mensen met reuma over een periode van een jaar drie keer een vragenlijst ingevuld met onder meer vragen over hun gezondheidsbeleving, hun adaptatie aan de ziekte (depressieve stemming, angst, positief affect, ervaring van een zinvol leven, sociale participatie) en hun zelf-effectiviteit bij het omgaan met pijn en andere symptomen van hun reuma.

Je kunt je BA opdracht schrijven in het kader van dit lopend promotieonderzoek en nader bestuderen hoe het beloop is van de adaptatie aan reuma over een jaar in relatie tot de zelf-effectiviteitsverwachtingen van de patiënten.

Wie zoeken we?

Studenten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp ‘omgaan met chronisch lichamelijke ziektes’

Wat bieden we?

Je participeert in een lopend onderzoeksproject aan de UT

Begeleider:

Dr. Erik Taal; vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie; e.taal@utwente.nl