GB15

Gezondheids- en participatiebevordering van volwassenen in de achterstandswijken Pathmos en Stevenfenne in Enschede (“PS: Doen!”)

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern met enkele afspraken op locatie in de wijk Pathmos in Enschede

Meerdere studenten mogelijk: 1

Zelf data verzamelen: nee

Type onderzoek: kwantitatief

Project

Achtergrond: "PS: doen!" is een project van de Gemeente Enschede en het ROC van Twente. In dit driejarige project doen deelnemers mee aan Scoren met Gezondheid (beweging- en voedingsprogramma van FC Twente) en volgen zij een educatief programma om beter voorbereid te zijn op onderwijs en de arbeidsmarkt. De onderdelen worden zoveel mogelijk aangeboden rondom het thema gezondheid. In totaal starten er gedurende 2012 - 2013 negen groepen (waarvan 8 groepen met vrouwen) met in totaal circa 100 deelnemers.

Een deelnemer is 1,5 tot 2 jaar bezig met het project. De eerste 40 weken is er wekelijks een bijeenkomst van 2,5 uur. De eerste 12 weken daarvan bestaat uit Scoren met Gezondheid. Na de 40 weken heeft de deelnemer iedere 6 weken een terugkombijeenkomst van 2,5 uur. Ook in de terugkombijeenkomsten staat een beweegactiviteit centraal, en is er daarnaast aandacht voor een ‘E-portfolio’ en een logboek die deelnemers gedurende het hele traject bijhouden. De Universiteit Twente is verantwoordelijk voor de evaluatie van PS: doen!. Daarin staan centraal het mentaal welbevinden, veerkracht en veranderingen in leefstijl.

Doelgroep

volwassenen met een lage sociaaleconomische status (kwetsbare burgers) die wonen in de wijken Pathmos en Stevenfenne (PS) in Enschede

Opdracht

In 2012 is een eerste analyse gedaan van de toen beschikbare data die verzameld worden bij alle deelnemers. Dit varieert van fysiologische gegevens zoals BMI en bloeddruk, tot leefstijlgedrag en psychologische variabelen. Hierin konden nog geen gewenste veranderingen worden aangetoond. Inmiddels is de studie een jaar verder en zijn er van meer deelnemers data en van latere follow-up metingen. In deze opdracht zal de student de bestaande database aanvullen met de nu beschikbare nieuwe data. Hiermee kunnen nieuwe analyses worden gedaan van uitkomsten van het programma en andere relevante vraagstellingen.

Wie zoeken we?

Een gemotiveerde student GG of GP die affiniteit heeft met veerkracht, leefstijl en welbevinden, het uitvoeren van kwantitatief onderzoek.

Wat bieden we?

Een praktijkgerichte, concrete afstudeeropdracht met een externe opdrachtgever.

Meer info?

Voor meer info over deze opdracht kun je terecht bij Marcel Pieterse m.e.pieterse@utwente.nl

Begeleiders

Marcel Pieterse en Marijke Schotanus-Dijkstra