GB14

“Scoren met Gezondheid”

Effecten van een veerkracht versterkend programma op mentale gezondheid van langdurig werklozen in een Enschedese achterstandswijk

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern (en deels extern)

Max. aantal studenten mogelijk: 2

Zelf data verzamelen? Nee (optioneel)

Type onderzoek: kwantitatief (optioneel aanvullend kwalitatief)

Opdrachtomschrijving:

De gemeente Enschede is enkele jaren geleden gestart met een pilot project gericht op het weer mobiliseren van langdurig werklozen met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Dit programma is voor belangrijk deel gericht het versterken van fysieke conditie door het aanbieden van een beweeg- en fitness programma in de wijk. Gedurende dit programma worden ook cursussen aangeboden gericht op arbeidsmarkt-relevante vaardigheden. De aanpak is ook gericht op het verhogen van psychische weerbaarheid (veerkracht) en andere positief psychologische kenmerken.

De afgelopen 2 jaar hebben 100 mensen deelgenomen en zijn metingen verricht op 3 tijdstippen om effecten op mentale gezondheid, fysieke parameters, en gedrag te evalueren. Deze dataset is nu beschikbaar (waaronder mental health uitkomsten zoals MHC-SF, Resilience Scale, en fysieke parameters zoals BMI). Diverse onderzoeksvragen kunnen hiermee beantwoord worden.

Omdat sommige data mogelijk nog niet compleet zijn, kan het achterhalen van ontbrekende gegevens onderdeel vormen van deze opdracht. Dit geldt ook voor gevallen waarin onderzoeksvragen niet met de beschikbare gegevens kunnen worden beantwoord en het verzamelen van aanvullende data zinvol is.

Wie zoeken we?

Een student die affiniteit heeft met dit onderwerp en de doelgroep.

Wat bieden we?

Een afwisselende afstudeeropdracht waarin je ervaring kunt opdoen met de lokale praktijk van Gezondheidspsychologie. Binnen het project zijn al diverse contacten met Enschedese achterstandswijken opgebouwd. Dataverzameling heeft al plaatsgevonden.

Meer info?: Marcel Pieterse (m.e.pieterse@utwente.nl)

Begeleiders: Marcel Pieterse; Stans Drossaert