GB14

De validatie van de vragenlijst voor Perceived Persuasiveness m.b.v. het zorgplatform e-Vita

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Max. aantal studenten mogelijk: 2

Begeleiding: Afhankelijk van verdeling taken in groep of individueel

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: kwantitatief/kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Veel (technologische) gezondheidsinterventies hebben uiteindelijk als doel een gedragsverandering te bewerkstelligen. Het succes van interventies varieert enorm. De laatste jaren is er meer aandacht voor Persuasieve Technologie (Persuasive Technology) als een manier om succesvol gedragsverandering te stimuleren. Een persuasieve technologie is een systeem dat attitudes en / of gedrag ondersteunt, verandert of vormt, zonder daarbij gebruik te maken van dwang of misleiding. De technologie moet dan dus de gebruiker ondersteunen, stimuleren en motiveren.

Om het succes van technologische interventies te kunnen evalueren, is het van belang te onderzoeken of de doelgroep het systeem ‘persuasief’ vinden. Om dit te doen is de Perceived Persuasiveness Questionnaire ontwikkeld. Deze Engelstalige vragenlijst meet via verschillende items een aantal constructen: Primary Task Support, Dialogue Support, Perceived Credibility, Design Aesthetics, Perceived Persuasiveness, Unobtrusiveness, Intention to Continue Using the System en Usage. Een Nederlandse vertaling van de vragenlijst is tot nu toe echter nog niet gevalideerd. Dit betekent ook dat nog niet is aangetoond of de vragenlijst meet wat het zou moeten meten (interne validiteit) etc. Op dit moment starten wij met een onderzoek om de vragenlijst te valideren, dit gebeurt onder andere in samenwerking met de University of Oulu in Finland.

In deze bacheloropdracht ga je de eerste stappen uitvoeren binnen het validatieonderzoek van een Nederlandse vertaling van de Perceived Persuasiveness Questionnaire. Hierbij maak je gebruik van e-Vita, een zorgplatform voor patiënten met diabetes type 2, chronisch hartfalen of COPD. Het doel van e-Vita is patiënten beter leren om te gaan met een van deze aandoeningen.

De onderzoeksvraag is: Wat is de waarde van de Perceived Persuasiveness Questionnaire bij de evaluatie van de persuasiviteit van een zorgplatform voor patiënten met een chronische aandoening?

Globaal stappenplan:

-

Het afnemen van de vragenlijst onder (potentiële) gebruikers van e-Vita, gevolgd door een interview

-

Analyseren van de resultaten

-

Het schrijven van een verslag

Wie zoeken we? Eén of twee bachelorstudenten met belangstelling voor evaluatieonderzoek.

Begeleider: Floor Sieverink (f.sieverink@utwente.nl)

Nienke de Jong (n.dejong@utwente.nl)

Extra:

1.

Oinas-Kukkonen, Harri, and Marja Harjumaa. "Persuasive systems design: Key issues, process model, and system features." Communications of the Association for Information Systems 24.1 (2009): 28.

2.

Lehto, Tuomas, Harri Oinas-Kukkonen, and Filip Drozd. "Factors Affecting Perceived Persuasiveness of a Behavior Change Support System." (2012).

3.

www.e-Vita.nl