GB14 - CARE FOR CANCER Evaluatie van een nieuwe vorm van psychosociale begeleiding bij kanker

GB14 - CARE FOR CANCER: Evaluatie van een nieuwe vorm van psychosociale begeleiding bij kanker

Type opdracht:

Ba

In –of extern:

Extern

Max. aantal studenten:

1

Zelf data verzamelen?

Nee

Type onderzoek:

Kwantitatief (analyse bestaande data)

Opdrachtomschrijving:

De organisatie

‘Care for Cancer’ (CFC) is in 2005 opgericht vanuit het standpunt dat alle mensen die getroffen worden door kanker in Nederland, recht hebben op ondersteuning bij het verwerken ervan. De missie van CFC luidt “het vergroten van het welzijn van mensen met kanker”. De ambitie van CFC is om mensen te begeleiden, in de vorm van 5 consulten in de thuissituatie door oncologieverpleegkundigen. Het gaat om het bieden van basis-psychosociale zorg. Direct na de diagnose zijn er veel vragen bij mensen die de boodschap dat ze kanker hebben gekregen. Door met mensen de situatie door te nemen, hun hulpvragen in kaart te brengen en te ontrafelen & te normaliseren, streeft CFC er naar om mensen een stuk zelfmanagement te bieden, waardoor ze beter (gesterkt) door een behandeltraject heen kunnen komen en wellicht minder terugval ervaren in de periode na de behandeling. De consulten van CFC vervullen een gids-coach-rol: CFC wil mensen de weg wijzen, zodat het bestaande zorgnetwerk optimaal kan worden ingezet door de cliënten; ze weten sneller wat er beschikbaar is en zeker wat voor hen zelf een toegevoegde waarde kan hebben.

CFC heeft in de afgelopen twee jaar een landelijk netwerk opgezet van ruim 50 oncologieverpleegkundigen die cliënten in hun eigen regio kunnen bezoeken en de sociale kaart van de regio goed kennen. Er is een groeiend aantal ziekenhuizen dat doorverwijst, echter bij een even zo groot aantal is er nog “twijfel” over de toegevoegde waarde van CFC op de bestaande zorgverleners.

De opdracht /vraagstelling

CfC wil graag meer inzicht krijgen (1) in de kenmerken van patiënten die in deze vorm van zorg geïnteresseerd zijn, hoe zij zijn doorverwezen en welke hulpvraag zij hebben (2) positieve en ervaringen van patiënten met deze vorm van hulpverlening, en mogelijke punten van verbetering in kaart brengen en (3) de toegevoegde waarde van deze nieuwe vorm van hulpverlening aantonen.

Om antwoord te vinden op bovenstaande vragen wordt al een tijd een vragenlijst gestuurd aan mensen, die de behandeling hebben afgerond. CfC zoekt nu een student die aan de hand van deze evaluatie-vragenlijst, én het (geanonimiseerde) cliëntendossier, antwoord kan vinden op bovenstaande vragen.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek gemotiveerde naar studenten die:

(1) affiniteit hebben met het onderwerp ‘psychosociale begeleiding bij kanker’ en met het doen van kwantitatief onderzoek

(2) uitstekende communicatieve vaardigheden bezitten

(3) bereidheid zijn één of twee keer naar Amersfoort te gaan om te spreken met de opdrachtgevers

Wat bieden we?

Een interessante opdracht, beschikking over data

Begeleider:

Stans Drossaert

Literatuursuggesties:

Scriptie Martina