GB13

De gebruikers van een online zorgplatform voor patiënten met diabetes type 2

Type opdracht: Ba

In– of extern?: Intern

Aantal plaatsen 1

Zelf data verzamelen? Nee (wel zelf ruwe data verwerken)

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

De Universiteit Twente doet onderzoek naar het functioneren van e-Vita, een web-based interactief zorgplatform voor de integrale aanpak van chronische zorg voor patiënten met diabetes type 2, COPD of chronisch hartfalen. Een van de doelen van dit onderzoeksproject is om meer te weten te komen over het gebruik (welke onderdelen van de website worden gebruikt, welke routes leggen gebruikers af) en wie de gebruikers zijn.

Op dit moment zijn we door middel van online vragenlijsten bezig met het verzamelen van informatie over de (niet-)gebruikers (o.a. persoonlijkheid, zelfmanagementvaardigheden, internetgebruik in het algemeen). Daarnaast verzamelen we gegevens over het gebruik van e-Vita (via logdata waarin de acties van de gebruikers worden vastgelegd). Deze gegevens willen we graag aan elkaar koppelen. In deze bacheloropdracht zul je een begin maken met deze analyses. De hoofdvraag is: Wie zijn de (niet-)gebruikers van het zorgplatform e-Vita Diabetes?

Globaal stappenplan:

-

Uitvoeren literatuuronderzoek: wat is er in de wetenschappelijke literatuur al bekend over gebruikers van zorgplatformen?

-

Verwerken ingevulde vragenlijsten en loggegevens

-

Uitvoeren statistische analyses: welke verbanden tussen de scores op de vragenlijsten en het gebruik van e-Vita kunnen worden gevonden?

-

Het schrijven van een verslag

Wie zoeken we? Een student met interesse in het verwerken en analyseren van onderzoeksdata.

Begeleider: Floor Sieverink (f.sieverink@utwente.nl)

Extra: Voor meer informatie over het platform e-Vita, kijk op: www.e-Vita.nl